CÔNG NGHỆ QUẢN LÝ

Bạn cần học những kỹ thuật QUẢN LÝ GÌ?

Sự không phù hợp là không đáp ứng một “yêu cầu”. Yêu cầu là nhu cầu hay mong đợi, bao gồm: Nhu cầu được các Anh/Chị công bố, Yêu cầu bắt buộc trong lĩnh vực đào tạo và tư vấn đặc biệt là yêu cầu ngầm hiểu.

Đào tạo Public

Tổ chức các lớp học Public tại các địa phương có yêu cầu

Đào tạo tại Tổ Chức

Nhận đào tạo các nội dung theo yêu cầu của các Tỗ chức

Đào tạo qua mạng

Tổ chức các lớp đào tạo qua mạng internat phù hợp với từng yêu cầu học viên

TIẾP NHẬN TRI THỨC ĐỂ THÀNH CÔNG

Dịch vụ được thực hiện theo giai đoạn với công thức K+A+P+B+S=Success

1-(K)Knowlege: Tiếp nhận tri thức mình mong muốn (trí thức được cung cấp bời tài liệu, từ Giảng viên, từ internet)

2-(A)Atitude: Thái độ tiếp nhận tri thức mình mong muốn (Từ phương pháp truyền đạt của giảng viên, từ sự nghiêm túc của học viên)

3-(B)Belief: Xác nhận thông tin tri thức đã thuộc về mình (Tự tin với tri thức đã có)

4-(P)Practic: Thực hành tri thức đã thuộc về mình (Áp dụng vào công việc thực tế)

5-(S)Skill: chắc chắn bạn đã có kỹ năng sau khi đưa vào áp dụng thực tế (Bạn lại tiếp tục tư tin cho việc cải tiến liên tục các hoạt động công việc của mình)

DỊCH VỤ ĐÀO TẠO QUẢN LÝ

iso-9001

Đào tạo ISO 9001

ISO 9001: Hệ Thống quản lý chất lượng-Quality Management System (QMS). Tiêu chuẩn quản lý dành cho tất cả các tổ chức kinh doanh

Đào tạo ISO 14001

ISO 14001: Hệ thống quản lý môi trường -Environment management System (EMS). Tiêu chuẩn dành cho các tổ chức kinh doanh

Đào tạo ISO 22000 và HACCP

ISO 22000:Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm-Food Safety Management System (FSMS. Tiêu chuẩn dành cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm

Đào tạo ISO 45001

ISO 45001:Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe và nghề nghiệp-Occupational Health and Safety management System(OH&SMS). Dành cho tất cả tổ chức

Đào tạo các kỹ thuật quản lý

lean sigsgima, kiểm soát quá trình bằng thống kê, phân tích nguyên nhân gốc rễ và giải quyết vấn đề (RCA), phân tích rủi ro, Xử lý nước thải , HSE, ESH, quản lý chất lượng (QM), Đảm bảo chất lượng (QA), Kiểm soát chất lượng (QC), quản lý sản xuất, Công cụ 5S, Công cụ Kaizen, Công cụ 8D, FMEA,...

Kỹ thuật phân tích nguyên nhân và giải quyết vấn đề-RCA

Một sự không phù hợp đã xảy ra, một sự cố đã xảy ra, một dấu hiệu của một tình huống sắp xảy ra,..Giải pháp trong quản lý là cần tìm kiếm nguyên nhân gốc rễ của chúng để tránh tái diễn hoặc tránh xảy ra đòi hỏi phải có kỹ thuật.

Quản lý rủi ro theo tiêu chuẩn ISO 31000:2018

Quản lý rủi ro-Nguyên tắc và hướng dẫn-Risk Management-Guidelines. Hình thành hệ thống về quản lý rủi ro cho bất kỳ Tổ chức nào, như: Chất lượng, Môi trường, Tài chính, chiến lượng, nhân sự, an toàn lao động, an toàn thực phẩm..

DỊCH VỤ TƯ VẤN QUẢN LÝ

TƯ VẤN TIÊU CHUẨN QUẢN LÝ VÀ KỸ THUẬT QUẢN LÝ

Nội dung tư vấn, bao gồm: Tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000, HACCP, ISO 15378 (Sản xuất bao bì dược), ISO 13485 (Thiết bị, dụng cụ y tế), GMP (sản xuất dược phẩm, sản xuất sản phẩm bảo vệ sức khỏe,...), ISO 22301(hệ thống quản lý kinh doanh liên tục), ISO 37001 (Hệ thống quản lý chống hối lộ), ISO 27001 (Hệ thống quản lý an toàn thông tin), ISO 20000 (Công nghệ thống tin-Quản lý dịch vụ), ISO 21401 (hệ thống quản lý bền vững cho khách sạn, dịch vụ lưu trú), ISO 22716 (Hệ thống quản lý mỹ phẩm hướng dẫn áp dụng GMP), ISO 10015 (Quản lý chất lượng trong dịch vụ đào tạo)

DỊCH VỤ BẢO TRÌ-CẢI TIẾN QUẢN LÝ

THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ THEO CÁC TIÊU CHUẨN

Chúng tôi thực hiện dịch vụ đánh giá nội bộ và đề xuất các giải pháp cải tiến nhằm nâng cao hoạt động quản lý tại doanh nghiệp theo yêu cầu của các tiêu chuẩn quản lý và văn hóa doanh nghiệp, bao gồm: Tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000, HACCP, ISO 15378 (Sản xuất bao bì dược), ISO 13485 (Thiết bị, dụng cụ y tế), GMP (sản xuất dược phẩm, sản xuất sản phẩm bảo vệ sức khỏe,...), ISO 22301(hệ thống quản lý kinh doanh liên tục), ISO 37001 (Hệ thống quản lý chống hối lộ), ISO 27001 (Hệ thống quản lý an toàn thông tin), ISO 20000 (Công nghệ thống tin-Quản lý dịch vụ), ISO 21401 (hệ thống quản lý bền vững cho khách sạn, dịch vụ lưu trú), ISO 22716 (Hệ thống quản lý mỹ phẩm hướng dẫn áp dụng GMP), ISO 10015 (Quản lý chất lượng trong dịch vụ đào tạo)

KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN

0
Học viên
0
Doanh nghiệp đánh giá
0
Danh nghiệp tư vấn
0
Giảng viên/tư vấn/đánh giá
Play Video

công nghệ quản lý Quốc Tế

Tiêu chuẩn được “Nhứng nhận-Công nhận-Thừa nhận”

  • Tiêu chuẩn được toàn thế giới công nhận
  • Tiêu chuẩn được một số nước công nhận
  • Tiêu chuẩn được một số khách hàng chấp nhận
  • Tiêu chuẩn được một số Tổ chức chấp nhận

BẠN MONG MUỐN TÌM KIẾM THÔNG TIN GÌ?

THI TRẮC NGHIỆM ISO

Liệt kê các bài thi trắc nghiệm ISO được cập nhật liên tục trong mục này

TÌM TRI THỨC ISO

Liệt kê các nội dung, bài viết tham luận liên quan đến các yêu cầu tiêu chuẩn ISO

TÀI LIỆU ISO MẪU

Liệt kê các quy trình, quy định, biểu mẫu, tên tài liệu có liên quan đến ISO

Fanpage đang có vấn đề ngoài ý muốn ạ! Vui lòng vào!!!

Vào đây và bấm ký hiệu cái "gương" trên, bên phải ạ!
error: Content is protected !!