Nên tham gia các khóa đào tạo tiêu chuẩn ISO gì

Tùy thuộc vào chuyên ngành, tùy thuộc vào điều kiện làm việc hiện tại, nghành nghề sản xuất của doanh…

Tiêu chuẩn ISO là gì?

Tiêu chuẩn ISO là thuật ngữ gán cho, bởi vì chữ ISO là tên viết tắt của một tổ chức…

Tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa là gì

Là cơ quan thiết lập tiêu chuẩn quốc tế, đưa ra các tiêu chuẩn thương mại và công nghiệp trên…

Áp dụng ISO 9001 trong doang nghiệp sẽ đạt được những gì

Việc áp dụng thành công ISO 9001 vào doanh nghiệp, thì doanh nghiệp đó sẽ có "CƠ HỘI" rà soát…

Tại sao doanh nghiệp tôi phải áp dụng tiêu chuẩn ISO

Không tại sao cả, Nếu Doanh nghiệp bạn muốn chứng minh với khách hàng và các bên quan tâm về…

Tư vấn các tiêu chuẩn ISO

Thực hiện dịch vụ tư vấn áp dụng các tiêu chuẩn quản lý phù hợp với các yêu cầu hội nhập trên toàn thế giới,…

Đào tạo các tiêu chuẩn ISO

Cung cấp dịch vụ đào tạo các tiêu chuẩn quản lý của Tổ chức Quốc tế về Tiêu chuẩn Hóa toàn cầu! Các tiêu chuẩn…

Đào tạo theo yêu cầu!

Thiết lập các chương trình đào tạo phù hợp với yêu cầu của các tổ chức, cá nhân nhằm đem lại hiệu quả trong việc…

Đào tạo online!

Đào tạo online được thiết kế với các chủ đề khóa học, bao gồm: nhận thức, đánh giá nội bộ liên quan đến các tiêu…

Cung cấp tài liệu mẫu

Cung cấp các tài liệu "Thông tin dạng văn bản" có liên quan đến việc thiết lập theo các yêu cầu tiêu chuẩn như: ISO…

Bài tập trắc nghiệm

Cung cấp các bài tập trắc nghiệm, miễn phí và theo các giáo trình giảng dạy nhằm cũng cố các trí thức đã được nghiên…

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO TƯ VẤN

Phương pháp Đào tạo và Tư vấn của Trung Tâm Chúng tôi là hướng Học Viên đến sự thấu hiểu các “YÊU CẦU” cụ thể trong từng tiêu chuẩn quản lý, Từ đó đề ra các “GIẢI PHÁP” phù hợp cho việc đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn, khách hàng, pháp luật,…


TẠO SỰ TỰ TIN NHẰM:

CHỦ ĐỘNG PHÁT HUY SÁNG KIẾN CẢI TIẾN VỚI CHỦ ĐỀ ĐÃ HỌC!

KHAI THÁC CÁC GÓP Ý CẢI TIẾN TỪ CÁC CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ CỦA CÁC BÊN!

Học viên thỏa mãn chương trình nội dung khóa học

92%

Mức hài lòng của Doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ tư vấn

95%

Đạt chứng chỉ khóa học theo yêu cầu

99%

Đạt giấy chứng nhận của bên thứ 3 đối với dịch vụ tư vấn

100%

KHÓA HỌC

CÁC KHÓA HỌC HIỆN TẠI CỦA CHÚNG TÔI

Đánh giá viên nội bộ ISO 14001 và ISO 45001

Đánh giá viên nội bộ ISO 14001:2015 và ISO 45001:2018 là hai tiêu chuẩn phù hợp với chức danh HSE…

Khai giảng 12-14/09 View More

Đánh giá viên nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 22000

Đánh giá viên nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018 là khóa học được thiết kế với mục tiêu đem…

Khai giảng 12-14/09 View More

Đánh giá viên nội bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Khóa học đánh giá viên nội bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được thiết kế với mục tiêu đem lại hiệu…

Khai giảng 7-9/09 View More

Đánh giá viên nội bộ iso 9001 và ISO 14001

Đánh giá viên nội bộ tiêu chuyển iso 9001:2015 và ISO 14001:2015 được thiết kế phù hợp với các doanh…

Khai giảng 12-14/10 View More

Đánh giá viên nội bộ ISO 9001-ISO 14001-ISO 45001

Khóa học đánh giá viên nội bộ ISO 9001:2015-ISO 14001:2015-ISO 45001:2015 được thiết kế với mục tiêu đem lại hiệu…

Khai giảng 16-18/09 View More

Nhận thức và đánh giá nội bộ ISO 9001

Khóa học nhận thức và đánh giá nội bộ ISO 9001:2015 được thiết kế với mục tiêu giúp học viên…

Khai giảng 19-21/09 View More
4

ĐỊA ĐIỂM

28

KHÓA HỌC

1259

HỌC VIÊN

534

DOANH NGHIỆP

CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG

1-Hiểu biết-kiến thức-tri thức

Hiểu biết-kiến thức-tri thức (Knowledge): Nếu thợ xây dựng làm cột nhà thì đây chỉ là lớp sơn bên ngoài tạo ra sự hòa nhoáng chứ không giúp thành công, nhưng không có không được, phải có kiến thức và là giai đoạn đầu tiên của tiến trình đào tạo mới không dẫn đến tình…

Read More
2-Thái độ với thông tin tri thức

Thái độ với thông tin trí thức (Attitude): đây là lớp xi măng áo ẩn phía dưới lớp sơn của cột nhà. Giai đoạn này của tiến trình có chức năng tạo ra khung, ra hộp chứa cho riêng người tiếp nhận về nội dung được đào tạo. Thái độ này có khi như cánh…

Read More
3-Niềm tin-xác định đúng đắn

Niềm tin / xác nhận đúng đắn / khả thể (Belief ): đây là lớp bê tông có xi măng và đá bao bọc lõi của cột to trong một căn nhà. Ở giai đoạn này, người hưởng thụ nội dung sẽ xác định những nội dung nào đáng tin, khả thể và trong tự…

Read More
4-Thực hành-thực tế năng lực

Thực hành, thực tế năng lực (Practice): đây chính là cốt lõi – sắc/thép trụ – của cột nhà. Nhà cao tầng mà cột không có thép thì có thể đổ bất cứ lúc nào. Trong tiến trình đạo tạo nhắm đến thành công thì giai đoạn này là phân khúc quan trọng nhất. Sự…

Read More
5-Kỹ năng-tinh xảo-điêu luyện

Kỹ năng, tinh xảo, điêu luyện (Skill): đây là cây cột nhà hoàn thiện, nó hoàn toàn phụ thuộc vào 4 giai đoạn trước của tiến trình KABPS. Khi có kỹ năng về vấn đề, lĩnh vực thi hành, can thiệp, giải quyết thì – theo thông thường – mọi sự sẽ thành công. Tại…

Read More

TIÊU CHUẨN QUẢN LÝ THEO ISO

Việc áp dụng thành công ISO 9001 vào doanh nghiệp, thì doanh nghiệp đó sẽ có “CƠ HỘI” rà soát lại hệ thống quản lý của mình và làm nền tảng cho sự phát triển bền vững.

Tùy thuộc vào chuyên ngành, tùy thuộc vào điều kiện làm việc hiện tại, nghành nghề sản xuất của doanh nghiệp để chọn tiêu chuẩn ISO phù hợp, Hiện nay tổ chức ISO có trên 22.967 tiêu chuẩn,…

Không tại sao cả, Nếu Doanh nghiệp bạn muốn chứng minh với khách hàng và các bên quan tâm về sự trung thực trong sản xuất kinh doanh thì chỉ còn cách phải áp dụng tiêu chuẩn được toàn Thế giới thừa nhận.

Tiêu chuẩn ISO là thuật ngữ gán cho, bởi vì chữ ISO là tên viết tắt của một tổ chức nghiên cứu và ban hành các tiêu chuẩn Quốc tế, Tổ chức đó là “TỔ CHỨC QUỐC TẾ VỀ TIÊU CHUẨN HÓA”!

Là cơ quan thiết lập tiêu chuẩn quốc tế, đưa ra các tiêu chuẩn thương mại và công nghiệp trên phạm vi toàn thế giới, được thành lập từ năm 1947 và có 163 Quốc gia là thành viên.

Image preview