Dịch vụ


Công ty Tư vấn chất lượng Toàn Cầu
 – QC Global là đơn vị được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102032177 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp với hoạt động cung cấp dịch vụ:

 

  • Tư vấn, đào tạo ISO 9001
Hệ thống quản lý chất lượng
  • Tư vấn, đào tạo ISO 14001
Hệ thống quản lý môi trường
  • Tư vấn, đào tạo ISO 22000
Hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm
  • Tư vấn, đào tạo HACCP
Phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn
  • Tư vấn, đào tạo ISO/IEC 27001
Hệ thống quản lý an ninh thông tin
  • Tư vấn, đào tạo OHSAS 18001
Hệ thống An toàn sức khỏe nghề nghiệp
  • Tư vấn, đào tạo SA 8000
Hệ thống trách nhiệm xã hội
  • Tư vấn, đào tạo ISO/IEC 17025
Yêu cầu chung về năng lực của Phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn
  • Tư vấn, đào tạo ISO/TS 16949 
Hệ thống quản lý chất lượng trong ngành công nghiệp ô tô
  • Tư vấn, đào tạo 5S, Kaizen, …
Các công cụ cải tiến