Trắc nghiệp tiêu chuẩn quản lý

TRẮC NGHIỆM TIÊU CHUẨN QUẢN LÝ: Đây là danh mục trắc nghiệm các tiêu chuẩn ISO, được thiết lập theo trình tự nhận thức, thực hành từ cơ bản đến nâng cao, Các nội dung trắc nghiệm xoay quay các câu hỏi về trắc nghiệm, như: ĐÚNG/SAI đối với các câu phát biểu về Trắc…

Read More

Tài liệu quản lý chất lượng mẫu

Tài liệu quản lý chất lượng mẫu-Đây là tài liệu liên quan đến các hoạt động chat lượng như: tài lieu liên quan đến QP ( Quality plan), QA ( quality assurance), QC ( quality control), QI ( quality Inprovement)=QM ( quality management). vui long tham khảo!. Nhằm giúp các Anh/Chị có nơi để tìm và tham khảo…

Read More

Nguyên tắc cải tiến

Nguyên tắc cải tiến-Theo 7 nguyên tắc chất lượng của tiêu chuẩn ISO 9000:2015 1 Nội dung. Các tổ chức thành công đều tập trung liên tục vào việc cải tiến. 2 Lý giải. Cải tiến là việc thiết yếu đối với tổ chức để duy trì các mức kết quả thực hiện hiện tại,…

Read More