Sự lãnh đạo

Sự lãnh đạo-Nguyên tắc thứ 2 trong 7 nguyên tắc theo ISO 9000:2015 về nguyên tắc sự lãnh đạo 1 Nội dung Người lãnh đạo ở tất cả các cấp thiết lập sự thống nhất trong mục đích và định hướng và tạo ra các điều kiện theo đó mọi người cùng tham gia vào…

Read More

Hướng vào khách hàng

Hướng vào khách hàng-Nguyên tắc chất lượng theo iso 9000:2015 1 Hướng vào khách hàng. 1 Nội dung. Trọng tâm chính của quản lý chất lượng là đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và phấn đấu vượt xa hơn mong đợi của khách hàng. 2 Lý giải Thành công bền vững đạt được…

Read More

Trắc nghiệm ISO 14001:2015

Trắc nghiệm ISO 14001:2015 Khi nói đến khía cạnh môi trường trong các doanh nghiệp, Mọi người đều liên tưởng đến: Môi trường làm việc ( công bằng, tốt, căng thẳng,….) Môi trường đảm bảo chất lượng sản phẩm tạo ra ( thường là thực phẩm, Mỹ phẩm hoặc dược phẩm) Môi trường phát thải…

Read More

liên quan khách hàng-3.9

Liên quan khách hàng-Thuật ngữ-3.8 Đây là thuật ngữ liên quan khách hàng theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9000:2015 nhằm thống nhất chung “Khách hàng”  khi áp dụng các tiêu chuẩn quản lý như ISO 9001, ISO 22000, ISO 15378,… Thuật ngữ liên quan khách hàng theo ISO 9000:2015 3.9.1 Thông tin phản hồi…

Read More