Nguyên tắc cải tiến

Nguyên tắc cải tiến-Theo 7 nguyên tắc chất lượng của tiêu chuẩn ISO 9000:2015 1 Nội dung. Các tổ chức thành công đều tập trung liên tục vào việc cải tiến. 2 Lý giải. Cải tiến là việc thiết yếu đối với tổ chức để duy trì các mức kết quả thực hiện hiện tại,…

Read More

Sự lãnh đạo

Sự lãnh đạo-Nguyên tắc thứ 2 trong 7 nguyên tắc theo ISO 9000:2015 về nguyên tắc sự lãnh đạo 1 Nội dung Người lãnh đạo ở tất cả các cấp thiết lập sự thống nhất trong mục đích và định hướng và tạo ra các điều kiện theo đó mọi người cùng tham gia vào…

Read More