TRẮC NGHIỆM ISO 9001:2015

Nói về tiêu chuẩn ISO 9001 hầu hết, 90% doanh nghiệp Việt Nam đều đã và đang áp dụng. Mặt khác ISO 9001 là tiêu chuẩn du nhập vào Việt Nam sớm nhất, khoảng những năm 1996, và áp dụng rộng rãi vào những năm 1999 đến 2005.

Tuy nhiên, Rất rất nhiều Anh/Chị, Cô, Chú, Bác còn hạn chế trong việc tiếp cận tri thức đối với yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001.

Chúng tôi xin nêu trong mục này một số bài tập trắc nghiệm ISO 9001:2015 từ nhận thức cơ bản đến nâng cao ( Được cập nhật liên tục) nhằm giúp Anh/chị củng cố tri thức liên quan đến tiêu chuẩn ISO 9001. Trong phần bài tập trắc nghiệm, Chúng tôi phân ra 2 phần;

Phần 01: Không có giải thích kết quả bài làm, chỉ có phần Sai, Đúng.

Phần 02: Có giải thích kết quả tại sao sai, tại sao đúng.


Nội dung mục này đã được đã dời sang bên này!

 

Trả lời

Chúng tôi có kinh nghiệm trên 20 năm về lĩnh vực đào tạo, tư vấn quản lý ISO, Kỹ năng công việc. Quý khách hàng sẽ được tư vấn tốt nhất.

Hãy đăng ký ngay!
error: Content is protected !!