DỊCH VỤ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ THEO YÊU CẦU TỪ QUY KHÁCH HÀNG LÀ DỊCH VỤ MỚI CỦA CHÚNG TÔI ĐƯỢC THIẾT KẾ NHẰM ĐEM LẠI HIỆU LỰC VÀ HIỆU QUẢ THỰC SỰ MÀ QUÝ KHÁCH HÀNG MONG MUỐN.

TẠI SAO CHÚNG TÔI THỰC HIỆN THIẾT KẾ DỊCH VỤ CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ, CHƯƠNG TRÌNH NÀY ĐEM LẠI NHỮNG MONG MUỐN GÌ?

Dịch vụ đánh giá nội bộ, với mục đích:

Hỗ trợ các tổ chức nhỏ, hoặc các tổ chức có cơ cấu không thể “ĐỘC LẬP” trong hoạt động đánh giá nội bộ định kỳ theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO đã được áp dụng, hoặc vì lý do năng lực của các chuyên gia hiện tại.

Rà soát lại việc thiết lập, áp dụng thực tế của Quý doanh nghiệp một cách “KHÁCH QUAN” so với yêu cầu tiêu chuẩn ISO đã áp dụng để tìm kiếm “CƠ HỘI CẢI TIẾN” hoặc ” “CHUẨN BỊ TỐT CHO ĐỢT ĐÁNH GIÁ” của Tổ chức chứng nhận hoặc từ Khách hàng của Quý Doanh nghiệp.

Kèm cặp các nhân viên “ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ” của công ty Quý khách hàng trong việc “NÂNG CAO NGHIỆP VỤ ĐÁNH GIÁ” sau này, bao gồm:

 • Tự tin với trách nhiệm đánh giá nội bộ
 • Phương pháp đánh giá luôn linh hoạt, nội dung đánh giá có tính chuyên môn và chiều sâu.
 • Ghi nhận các điểm không phù hợp được tìm thấy một cách rõ ràng, chính xác.
 • Sự khắc phục và hành động khắc phục được thực hiện phù hợp với các yêu cầu tiêu chuẩn ISO cũng như yêu cầu khách hàng của Quý Tổ chức.

Thời gian thực hiện dịch vụ đánh giá nội bộ: 3 -5 ngày


Nếu Quý khách hàng có những bất cập sau:

 • Các thành viên đánh giá nội bộ chưa thể độc lập trong quá trình đánh giá.

 • Nghiệp vụ đánh giá nội bộ của các nhân sự trong công ty còn hạn chế.

 • Nội dung lập báo cáo kết quả đánh giá nội bộ chưa rõ ràng, khó hiểu, rườm rà.

 • Hoạt động KHẮC PHỤC và HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC chưa phù hợp, chưa phân biệt rõ.

  • Khắc phục: Làm lại, thực hiện lại cho phù hợp với yêu cầu.
  • Hành động khắc phục: Tránh tái diện sự không phù hợp đó.
  • Hành động phòng ngừa/hành động giải quyết rủi ro và cơ hội
  • ….

Kết quả thực hiện dịch vụ của chúng tôi:

 • Một bản báo cáo kết quả thu được từ dịch vụ đánh giá nội bộ, bao gồm Sự không phù hợp Major, Sự không phù hợp Minor, các góp ý cải tiến.
 • Hướng dẫn nhân sự có điểm không phù hợp mà chúng tôi phát hiện để thực hiện ” Sự khắc phục” và ” Hành động khắc phục” Hoặc cập nhật rủi ro” hoặc kiểm soát sự thay đổi.
 • Hoàn thiện một bộ hồ sơ đánh giá nội bộ theo yêu cầu của khách hàng và yêu cầu của các tiêu chuẩn ISO mà Quý khách hàng áp dụng (Bao gồm kế hoạch đánh giá, nội dung đánh giá và các kết quả phát hiện trong đánh giá,…)

Năng lực thực hiện dịch vụ của chúng tôi:

Tất cả các chuyên gia đánh giá tại của chúng tôi hiện đang là cộng tác viên của các tổ chức đánh giá cấp chứng nhận có uy tính tại Việt Nam, như: BVC, Intertek, SGS, BSI, TUV, DNV,…với kinh nghiệm trên 10 năm.

[vifblike btntype=”iframe”]


Tham khảo các dịch vụ bảo trì khác!

Fanpage đang có vấn đề ngoài ý muốn ạ! Vui lòng vào!!!

Vào đây và bấm ký hiệu cái "gương" trên, bên phải ạ!
error: Content is protected !!