ĐÂY

#

#wptab name=’TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI’][table “4” not found /]
[/wptab]

wptab name=’KỸ THUẬT QUẢN LÝ’][table “5” not found /]
[/wptab]

wptab name=’CT TÍCH HỢP’] Tích hợp các tiêu chuẩn[/wptab]

TT

Tên chương trình

Tài liệu khóa học

Thời gianVăn bằngYêu cầu
1Nhận thức tiêu chuẩn ISO 14001:2015-onlineTiêu chuẩn ISO 14001, Slide của Giảng Viên, Bài tập liên quan, Bài thi cuối khóaTheo yêu cầu đăng kýChứng nhận sau khóa học được gửi về học viênĐăng ký
2
3
4
5
6
7

tt

Tên chương trình

Tài liệu khóa học

Thời gianVăn bằngYêu cầu
1Thiết lập các bằng chứng phù hợp ISO 14001:2015Tiêu chuẩn, Slide giảng viên, Các tài liệu mẫu, bài thi cuối khóaTheo yêu cầu học viênChứng nhận sau khóa họcĐăng ký
2Thiết lập các bằng chứng phù hợp ISO 9001:2015Tiêu chuẩn, Slide giảng viên, Các tài liệu mẫu, bài thi cuối khóaTheo yêu cầu học viênChứng nhận sau khóa họcĐăng ký
3Thiết lập các bằng chứng phù hợp ISO 22001:2018Tiêu chuẩn, Slide giảng viên, Các tài liệu mẫu, bài thi cuối khóaTheo yêu cầu học viênChứng nhận sau khóa họcĐăng ký
Thiết lập các bằng chứng phù hợp ISO 45001:2018Tiêu chuẩn, Slide giảng viên, Các tài liệu mẫu, bài thi cuối khóaTheo yêu cầu học viênChứng nhận sau khóa họcĐăng ký
Thiết lập các bằng chứng phù hợp HACCP codexTiêu chuẩn, Slide giảng viên, Các tài liệu mẫu, bài thi cuối khóaTheo yêu cầu học viênChứng nhận sau khóa họcĐăng ký
Thiết lập các bằng chứng phù hợp ISO 15378:2018Tiêu chuẩn, Slide giảng viên, Các tài liệu mẫu, bài thi cuối khóaTheo yêu cầu học viênChứng nhận sau khóa họcĐăng ký

tt

Tên chương trình

Tài liệu khóa học

Thời gianVăn bằngYêu cầu
1Học online -Đánh giá viên nội bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015Tiêu chuẩn ISO 9001:2015, Slide Giảng viên, Video, Bài tập, Bài thi cuối khóaTheo yêu cầu đăng ký của học viênChứng Chỉ sau khóa họcĐăng ký
2
3
4
5
6
7
8
/SỨC KHỎE