TTTên chương trìnhmã ctthời lượngKhai GiảngGiới thiệu CT
1Nhận thức yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2015 ( Đã học ISO 9001:2008)AW9K4 BuổiChi tiết

2Nghiệp vụ đánh giá nội bộ theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2015 ( Đã học ISO 9001:2008)IA9K6 BuổiChi tiết

3Nhận thức và nghiệp vụ đánh giá theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 ( Đã học Đánh giá viên nội bộ ISO 9001:2008)AIA9K10 BuổiChi tiết

4Nhận thức yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2015 ( Chưa học bao giờ)AW9KN6 Buổi8/04/2018
5Nghiệp vụ đánh giá nội bộ theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2015 ( Chưa học bao giờIA9KN8 Buổi
6Nhận thức và nghiệp vụ đánh giá theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 ( Chưa học bao giờ)AIA9KN12 Buổi
7Khóa đào tạo QA-QC: Cơ bản QAC12 BuổiChi tiết

ttTên chương trìnhmã ctsố buổiKhai giảngnội dung
1Đào tạo nhận thức tiêu chuẩn ISO 22000AWA22K4 BuổiLiên hệ

Chi tiết

2Đào tạo đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 22000IA22K6 BuổiLiên hệ

Chi tiết

3Đào tạo nhận thức và đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 22000AIA2K10 BuổiLiên hệ

Chi tiết

ttTên chương trìnhMã ctsố buổiKhai GiảngNội dung
1Nhận thức tiêu chuẩn OHSAS 18001AW18K2Liên hệ

Chi tiết

2Nhận thức và đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn OHSAS 18001AIA18K4Liên hệ

Chi tiết

3Nhận thức theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO 45001:2018AW45K4 Liên hệ

Chi tiết

4Đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018IA45K6 Liên hệ

Chi tiết

5Nhận thức và nghiệp vụ đánh giá sự phù hợp theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018AIA45k10
6Nhận thức yêu cầu tiêu chuẩn ISO 14001:2015AW14k4
7Đánh giá viên nội bộ tiêu chuẩn ISO 14001:2015IA14k6
8Nhận thức và nghiệp vụ đánh giá sự phù hợp theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015AIA14k10
/SỨC KHỎE

ttTên chương trìnhMã CTThời lượngKhai giảngNội dung

ttTên chương trìnhMã ctThời lượngKhai giảngNội dung chi tiết
1Khóa đào tạo quản lý rủi ro và cơ hội theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2015R9k2 buổiLiên hệ

Chi tiết

Khóa đào tạo tích hợp quản lý rủi ro và cơ hội theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015R9k14k4 buổiLiên hệ

Chi tiết

Tích hợp các tiêu chuẩn