CÁC KHÓA HỌC NGẮN HẠN TẠI TRUNG TÂM

Chương trình được thiết kế phù hợp cho việc thiết lập, thực hiện, duy trì và cải tiến các hệ thống quản lý dựa trên “ Kinh nghiệm trong quá trình, Giảng dạy, tư vấn, Đánh giá cấp chứng nhận thực tế tại các doanh nghiệp áp dụng các tiêu chuẩn về quản lý”

THAM KHẢO CÁC KHÓA HỌC ONLINE-OFLINE HIỆN TẠI


[table “14” not found /]

SttNội dung khóa họcMục đích khóa họcThời gianPublicOnlineTại doanh nghiệp
1Nhận thức tiêu chuẩn ISO 14001:2015Đảm bảo học viên hiểu chi tiết các yêu cầu của tiêu chuẩn và hình thành tư duy thiết lập và ứng dụng cho một hệ thống quản lý môi trường2 ngày
2Thiết lập thông tin dạng văn bản theo yêu cầu ISO 14001:2015Học viên sẽ thiết lập được thông tin dạng văn bản nhằm đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 14001:2015 trong các loại hình doanh nghiệp2 ngày
3Đánh giá viên nội bộ ISO 14001:2015Nắm rõ nghiệp vụ, phương pháp đánh giá nội bộ, đánh giá bên ngoài, hình thành tư duy về duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý môi trường3 ngày
4Nhận thức tiêu chuẩn ISO 45001:2018Đảm bảo học viên hiểu chi tiết các yêu cầu của tiêu chuẩn và hình thành tư duy thiết lập và ứng dụng cho một hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp2 ngày
5Thiết lập thông tin dạng văn bản theo ISO 45001:2018Học viên sẽ thiết lập được thông tin dạng văn bản nhằm đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 45001:2018 trong các loại hình doanh nghiệp2 ngày
6Đánh giá viên nội bộ ISO 45001:2018Nắm rõ nghiệp vụ, phương pháp đánh giá nội bộ, đánh giá bên ngoài, hình thành tư duy về duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp3 ngày
7Nhận thức tiêu chuẩn ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018Đảm bảo học viên hiểu chi tiết các yêu cầu của tiêu chuẩn và hình thành tư duy thiết lập và ứng dụng cho một hệ thống quản lý môi trường và an toàn sức khỏe nghề nghiệp3 ngày
8Đánh giá Viên nội bộ ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018Nắm rõ nghiệp vụ, phương pháp đánh giá nội bộ, đánh giá bên ngoài, hình thành tư duy về duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý môi trường và an toàn sức khỏe nghề nghiệp4 ngày

SttNội dung khóa họcMục đích khóa họcThời gianPublicOnlineTại doanh nghiệp
1Nhận thức và thiết lập thông tin dạng văn bản yêu cầu HACCP codexĐảm bảo học viên hiểu chi tiết các yêu cầu của tiêu chuẩn và hình thành tư duy cho một hệ thống quản lý chất lượng, thiết lập thông tin dạng văn bản đáp ứng yêu cầu HACCP codex3 ngày
2Nhận thức yêu cầu tiêu chuẩn ISO 22000:2018Đảm bảo học viên hiểu chi tiết các yêu cầu của tiêu chuẩn và hình thành tư duy thiết lập và ứng dụng cho một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm2 ngày
3Nhận thức yêu cầu tiêu chuẩn ISO 15378:2018Đảm bảo học viên hiểu chi tiết các yêu cầu của tiêu chuẩn và hình thành tư duy thiết lập và ứng dụng cho một hệ thống quản lý bao bì dược/mỹ phẩm2 ngày
4Thiết lập thông tin dạng văn bản ISO 22000:2018Học viên sẽ thiết lập được thông tin dạng văn bản nhằm đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 22000:2018 trong doanh nghiệp sản xuất, cung cấp thực phẩm.3 ngày
5Đánh giá viên nội bộ tiêu chuẩn ISO 22000:2018Nắm rõ nghiệp vụ, phương pháp đánh giá nội bộ, đánh giá bên ngoài, hình thành tư duy về duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý an toàn thực phẩm3 ngày
6Thiết lập thông tin dạng văn Bản ISO 15378:2018Học viên sẽ thiết lập được thông tin dạng văn bản nhằm đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 15378:2018 trong doanh nghiệp sản xuất bao bì dược phẩm/mỹ phẩm.2 ngày
7Đánh giá viên nội bộ ISO 15378:2018Nắm rõ nghiệp vụ, phương pháp đánh giá nội bộ, đánh giá bên ngoài, hình thành tư duy về duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý an toàn bao bì dược phẩm và mỹ phẩm.3 ngày
/SỨC KHỎE

SttNội dung khóa họcMục đích khóa họcThời gianPublicOnlineTại doanh nghiệp
1Nhận thức và thiết lập thông tin dạng văn bản liên quan QA-QCGiúp học viên: Hiểu rõ khái niệm chất lượng.
Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn liên quan đến chất lượng.
Thiết lập các kế hoạch chất lượng, quy kiểm tra và kiểm soát chất lượng
3 ngàyKhôngKhông
2Tư vấn môi trườngĐảm bảo đủ kiến thức thực hiện hoạt động tư vấn môi trường cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hoặc trở thành nhân viên quản lý môi trường8 ngàyKhôngKhông
3Lập dự toán môi trườngĐảm bảo thực hiện được các nhiệm vụ, giai đoạn và chi phí cho một quá trình thực thi các chuẩn mực về môi trường theo yêu cầu luật định.2 ngàyKhôngKhông
4Xử lý nước thảiXác định các chỉ tiêu và phương pháp trong quá trình xử lý nước thải theo yêu cầu luật định3 ngày ( 2 ngày thực hành)Đang xem xét
5Sức khỏe-An toàn-Môi trường (HSE)Nhận diện, thiết lập, duy trì và cải tiến hoạt động Môi trường, sức khỏe, an toàn nghề nghiệp theo yêu cầu của Luật định trong các doanh nghiệp+nhóm 26 ngàyĐang xem xétKhông
6Xác định và đánh giá tuân thủ liên quan đến môi trường (Phù hợp với ISO 14001:2015 và yêu cầu luật định)Đảm bảo học viên ứng dụng thành công việc đáp ứng yêu cầu của pháp luật về môi trường trong doanh nghiệp1 ngàyĐang xem xét
7Xác định và đánh giá tuân thủ liên quan đến an toàn, sức khỏe nghề nghiệp (Phù hợp với ISO 45001:2018 và yêu cầu luật định)Đảm bảo học viên ứng dụng thành công việc đáp ứng yêu cầu của pháp luật về môi trường trong doanh nghiệp.1 ngàyĐang xem xét
8Xác định và đánh giá tuân thủ liên quan đến môi trường, sức khỏe an toàn nghề nghiệp ( Phù hợp với ISO 14001,45001& yêu cầu luật định)Đảm bảo học viên ứng dụng thành công việc đáp ứng yêu cầu của pháp luật về môi trường và an toàn sức khỏe nghề nghiệp trong doanh nghiệp.2 ngàyĐang xem xét
9Nhận biết và kiểm soát chất thải nguy hại trong doanh nghiệp.Giúp học viên có phương pháp phù hợp, giảm chi phí trong việc kiểm soát chất thải nguy hại tại doanh nghiệp.1 ngàyĐang xem xét
/SỨC KHỎE

SttNội dung khóa họcMục đích khóa họcThời gianPublicOnlineTại doanh nghiệp
1Nguyên nhân gốc rễ-Root causeĐảm bảo học viên có phương pháp, cách thức để truy xuất nguyên nhân gốc cho các vấn đề phát sinh tránh tái diễn hoặc nhận diện các nguyên nhân có thể gây ra rủi ro.2 ngàyKhông
2Kỹ thuật SPC-Satistical process controlCung cấp cho học viên phương pháp, cách thức triển khai các công cụ SPC cho từng quá trình, hoạt động trong doanh nghiệp2 ngàyKhông
3Nguyên tắc 5SHọc viên hiểu rõ quy luật và mục tiêu cốt lõi của 5S nhằm ứng dụng phù hợp với từng lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp1 ngàyKhông
4Kỹ thuật FMEA- failure mode and effect analysis.Cung cấp cho học viên phương pháp, cách thức triển khai FMEA trong các quá trình sản xuất sản phẩm nghiêm ngặt, như ô tô, xe máy.1 ngày ( 2 ngày thực hành)Không
5Kỹ thuật five core tool (PPAP, APQP, FMEA, SPC, MSA) trong doanh nghiệp.Cung cấp cho học viên phương pháp, cách thức triển khai năm (05) công cụ trong các hoạt động sản xuất ngành sản xuất linh kiện, lắp ráp oto, xe máy 5 ngàyKhông
/SỨC KHỎE

 

 

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.