CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ISO ONLINE-OFFLINE

Xuất phát từ Kinh nghiệm thực tiễn hoạt động trong lĩnh vực đào tạo và tư vấn các tiêu chuẩn quản lý, Tiêu chuẩn hội nhập của các đồng nghiệp tại các Doanh nghiệp, Các Trung tâm. Chúng tôi thiết lập chương trình và phương pháp cho quá trình đào tạo ISO online-trực tuyến với mục đích:

 • Giảm chi phí đầu tư cho việc tiếp cận tri thức đối với các tiêu chuẩn quản lý, tiêu chuẩn hội nhập.
 • Giảm thời gian và nâng cao tiện ích khi học bất cứ đâu, và khi nào.
 • Nghiên cứu và tiếp cận đầy đủ các tri thức mong muốn
 • Có thể kiểm tra lại và học lại các yêu cầu của các tiêu chuẩn.
 • Vừa học vừa ứng dụng vào thực tế ( Hay đúng hơn vừa học vừa thiết lập các giải pháp để đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn trong doanh nghiệp).
 • Vẫn được cấp các Chứng chỉ, Chứng nhận phù hợp.
 • Chứng minh khả năng và năng lực về kiến thức tiêu chuẩn quản lý và tiêu chuẩn hội nhập.

Khóa đào tạo ISO online-trực tuyến là lợi ích và hiệu quả trong việc ứng dụng công nghệ internet.

KHÁI QUÁT CHƯƠNG TRÌNH KHÓA HỌC ĐÀO TẠO ISO ONLINE-TRỰC TUYẾN:

 1. Các học viên đăng ký khóa học theo nhu cầu và mong đợi
 2. Tiến hành tham gia khóa học qua các video, clip được Trung Tâm cấp.
 3. Nhận các bài tập làm tại nhà hoặc bất cứ nơi đâu
 4. Tập trung lại khi thời gian khóa học đã kết thức. Giảng viên sẽ giải bài tập, Ôn tập, Giải đáp các thắc mắc,…
 5. Tổ chức thi cuối khóa và cấp chứng chỉ, Chứng nhận ( Tùy khóa học)

Khóa đào tạo ISO online-trực tuyến! Chắc chắn đem lại hiệu quả nhất trong việc tiếp cận tri thức liên quan đến các tiêu chuẩn quản lý, tiêu chuẩn hội nhập.

HIỆN NAY- TRUNG TÂM CHỈ TẬP TRUNG XÂY DỰNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ISO ONLINE-TRỰC TUYẾN CÓ LIÊN QUAN

QUAY LẠI CÁC KHÓA HỌC


TT

Tên chương trình

Tài liệu khóa học

Thời gianVăn bằngYêu cầu
1Nhận thức tiêu chuẩn ISO 14001:2015-onlineTiêu chuẩn ISO 14001, Slide của Giảng Viên, Bài tập liên quan, Bài thi cuối khóaTheo yêu cầu đăng kýChứng nhận sau khóa học được gửi về học viênĐăng ký
2
3
4
5
6
7

tt

Tên chương trình

Tài liệu khóa học

Thời gianVăn bằngYêu cầu
1Thiết lập các bằng chứng phù hợp ISO 14001:2015Tiêu chuẩn, Slide giảng viên, Các tài liệu mẫu, bài thi cuối khóaTheo yêu cầu học viênChứng nhận sau khóa họcĐăng ký
2Thiết lập các bằng chứng phù hợp ISO 9001:2015Tiêu chuẩn, Slide giảng viên, Các tài liệu mẫu, bài thi cuối khóaTheo yêu cầu học viênChứng nhận sau khóa họcĐăng ký
3Thiết lập các bằng chứng phù hợp ISO 22001:2018Tiêu chuẩn, Slide giảng viên, Các tài liệu mẫu, bài thi cuối khóaTheo yêu cầu học viênChứng nhận sau khóa họcĐăng ký
Thiết lập các bằng chứng phù hợp ISO 45001:2018Tiêu chuẩn, Slide giảng viên, Các tài liệu mẫu, bài thi cuối khóaTheo yêu cầu học viênChứng nhận sau khóa họcĐăng ký
Thiết lập các bằng chứng phù hợp HACCP codexTiêu chuẩn, Slide giảng viên, Các tài liệu mẫu, bài thi cuối khóaTheo yêu cầu học viênChứng nhận sau khóa họcĐăng ký
Thiết lập các bằng chứng phù hợp ISO 15378:2018Tiêu chuẩn, Slide giảng viên, Các tài liệu mẫu, bài thi cuối khóaTheo yêu cầu học viênChứng nhận sau khóa họcĐăng ký

tt

Tên chương trình

Tài liệu khóa học

Thời gianVăn bằngYêu cầu
1Học online -Đánh giá viên nội bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015Tiêu chuẩn ISO 9001:2015, Slide Giảng viên, Video, Bài tập, Bài thi cuối khóaTheo yêu cầu đăng ký của học viênChứng Chỉ sau khóa họcĐăng ký
2
3
4
5
6
7
8
/SỨC KHỎE

[table “4” not found /]
/SỨC KHỎE

 

 

Leave a Comment