Đào tạo ISO online được thiết kế phù hợp với yêu cầu của từng học viên nhằm đem lại một số kết quả mong đợi như:

  • Chủ động thời gian trong quá trình tiếp cận tri thức tiêu chuẩn quản lý.

  • Có thời gian nghiên cứu, tìm hiểu một cách chi tiết và xác định rõ mục đích từng yêu cầu của tiêu chuẩn quản lý.
  • Được làm các bài tập trắc nghiệm, bài tập thảo luận, nhằm đánh giá lại mức độ hiểu biết và tiếp cận tri thức từ các yêu cầu của tiêu chuẩn quản lý
  • Được hỗ trợ giải đáp trong quá trình tham gia khóa học đào tạo ISO online, khi đặt câu hỏi.
  • Được làm bải thi cuối khóa trực tiếp hoặc online, tùy thuộc vào lớp học.

CHƯƠNG TRÌNH KHÓA HỌC ĐÀO TẠO ISO ONLINE-TRỰC TUYẾN:

1-Khóa học về nhận thức các yêu cầu tiêu chuẩn:

Được thiết kế phù hợp với từng đối tượng, trình độ khác nhau, Khóa học có thể vừa online hoàn toàn, vừa bán honline, phụ thuộc vào yêu cầu từ Quý Học viên, ví dụ: Nếu học viên đã từng tiếp cận tiêu chuẩn phiên bản cũ, hoặc các tiêu chuẩn tương đương, thì chúng tôi khuyến khích học online hoàn toàn, không nhất thiết phải đến Văn phòng chúng tôi, Nhưng nếu Quý học viên mới hoàn toàn, hoàn toàn xa lạ với tiêu chuẩn quản lý có thể học “BÁN ONLINE” có nghĩa rằng 50% thời gian quay lai Văn phòng chúng tôi.

Thời gian dự kiến cho khóa học: 15-30 ngày

Nếu Quý học viên muốn tham gia lớp học public hoặc đào tạo tại doanh nghiệp xem thêm tại đây.

2- Khóa học về nghiệp vụ đánh giá nội bộ.

Đối với khóa học đào tạo ISO online cho nghiệp vụ đánh giá nội bộ, chúng tôi chỉ thiết kế cho những học viên đã qua các lớp học đánh giá nội bộ một lần cho bất kỳ tiêu chuẩn nào, Có nghĩa là đã được học, tiếp cận các kỹ thuật, các bước của quá trình đánh giá. Ví dụ: Quy học viên đã có tham gia lớp đánh giá viên nội bộ ISO 9001 trước đây, Nếu muốn có thêm đánh giá viên nội bộ cho tiêu chuẩn ISO 22000:2018, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015, ISO 15378:2017,….thì Chúng tôi hoàn toàn tự tin chấp nhận Quý học viên tham gia chương trình khóa học đào tạo ISO online nghiệp vụ đánh giá viên nội bộ.

Thời gian dự kiến cho khóa học: 8-20 ngày

Nếu Quý học viên muốn tham gia lớp học public hoặc đào tạo tại doanh nghiệp xem thêm tại đây.

3- Đặc biệt khóa học về triển khai thực tế.

Khóa học đào tạo ISO online này được thiết kế nhằm đáp ứng Quý học viên, Quý khách hàng hiện đang thực hiện thiết lập tiêu chuẩn quản lý ” ĐÃ THIẾT LẬP RỒI, MUỐN CẢI TIẾN THÊM HOẶC ĐANG CHUẨN BỊ THIẾT LẬP”, Khóa học này đò hỏi thời gian rất khác nhau, phụ thuộc vào yêu cầu từ phía khách hàng, Ví dụ: Quy học viên tham gia là người phụ trách chính cho tiêu chuẩn quản lý thì đòi hỏi phải rất nhiều thời gian, vì chúng tôi phải hướng dẫn thiết lập toàn hệ thống, Tuy nhiên nếu Quý học viên chỉ cần thiết lập lập một quá trình nào đóa, chẳng hạn, quản lý thiết bị sản xuất, quản lý khách hàng, quản tho6ng tin dạng văn bản, quản lý mua hàng,….thì thời gian cho khóa học sẽ ngắn hơn.

Thời gian dự kiến cho khóa học: Theo đăng ký từ Quý học viên, Quý khách hàng.

Nếu Quý học viên muốn tham gia lớp học public hoặc đào tạo tại doanh nghiệp xem thêm tại đây.

Các khóa học đào tạo online

Với một số thông tin được chia sẽ như trên, chúng tôi hy vọng sẽ đem lại những kết quả như mong đợi mà quy học viên, quý khách hàng khi tham gia các khóa học đào tạo ISO online của chúng tôi trong xu thế sự bùng nổ về Công nghiệp số, cách mạng công nghiệp 4.0 như đã từng được báo chí, cộng đồng tiêu tốn bút mực trong thời gian qua.

Quý Học viên có yêu cầu vui lòng “Tìm khóa học” với chúng tôi hoặc cung cấp hồ sơ “đăng ký” học online

error: Content is protected !!