Khóa học đánh giá viên nội bộ ISO, là khóa học nhằm hỗ trợ các học viên thực hiện duy trì và cải tiến hệ thống quản lý của Tổ chức mình nhằm luôn tìm kiếm các cơ hội cải tiến và nâng cao hiệu lực và hiệu quả cho hệ thông quản lý.

Các khóa học này liên quan đến các tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 45001, ISO 15378, ISO 13485, ISO 22301, ISO 17025, ISO 50001,…

Nội dung khóa học đánh giá viên nội bộ ISO

Học viên nắm rõ các kỹ thuật đánh giá như:

 • Tìm kiếm nguồn thông tin.
 • Cách lấy mẫu trong đánh giá
 • Phỏng vấn trong đánh giá
 • Quan sát trong đánh giá
 • Truy xuất tài liệu
 • Xác nhận thông tin đã được phát hiện

Thiết lập và xây dựng phù hợp các chướng trình đánh giá và kế hoạch đánh giá.

Xác định các tình huống trong hoạt động đánh giá và tập làm quen với việc:

 • Xác định sự phù hợp hay không phù hợp với tình huống đó.
 • Cách ghi nhận các điểm không phù hợp, các góp ý cải tiến.

Lập một bộ hồ sơ báo cáo đánh giá nội bộ theo yêu cầu của các tiêu chuẩn quản lý.

Chương trình dự kiến cho khóa học.

Các nội dung cốt lõi cho một khóa học đánh giá viên nội bộ ISO được liệt kê như sau:

 • Giới thiệu và làm bài tập một số thuật ngữ liên quan đến hệ thống quản lý như: chất lượng, môi trường, an toàn sức khỏe và nghề nghiệp, an toàn thực phẩm,…
 • Các nguyên tắc cần có của một đánh giá viên ISO
 • Ôn tập và làm bài tập liên quan đến các yêu cầu của từng điều khoản tiêu chuẩn ISO, mục này là nhằm ổn tập phần của khóa học nhận thức ISO 
 • Các kỹ thuật đánh giá và ví dụ
 • Triển khai đánh giá tại chỗ  và các đề xuất góp ý trong quá trình đánh giá
 • Kỹ thuật xác định và ghi nhận báo cáo đánh giá và các đề xuất góp ý khi ghi nhận báo cáo đánh giá
 • Các hoạt động theo dõi và ghi nhận kết quả sau đánh giá

Với một số nội dung nêu trên, chúng tôi cam kết sẽ truyền tải đủ kiến thức để các học viên tham gia các khóa học không chỉ đủ năng lực cho hoạt động trở thành một đánh giá viên nội bộ ISO mà còn làm cơ sở cho việc nâng lên các lớp học Lead Auditor theo chương trình đào tạo được công nhận.

CÁC KHÓA HỌC BAO GỒM:

1- Đánh giá viên nội bộ ISO 9001.

2- Đánh giá viên nội bộ ISO 14001

3- Đánh giá viên nội bộ ISO 45001

4- Đánh giá viên nội bộ ISO 22000

5- Đánh giá viên nội bộ ISO 15378

6-Đánh giá viên nội bộ ISO 13485

7-Đánh giá viên nội bộ ISO 50001

8-Đánh giá viên nội bộ ISO 27001

Thời gian cho các khóa học:

Tất cả các khóa học đều được thiết kế trong khung thời gian.

 • Các lớp học Public là 3 ngày
 • Các lớp học theo yêu cầu của các tổ chức có thể 1 ngày , hai ngày hoặc 3 ngày, thời gian tùy thuộc hoàn toàn vào năng lực hiện có của chính Tổ chức, chẳng hạn nâng cấp liên phiên bản hoặc bổ túc lại nghiệp vụ đánh giá, hoặc….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fanpage đang có vấn đề ngoài ý muốn ạ! Vui lòng vào!!!

Vào đây và bấm ký hiệu cái "gương" trên, bên phải ạ!
error: Content is protected !!