Đào tạo và tư vấn tiêu chuẩn quản lý theo phương pháp mới

Địa chỉ 69/2/6 Nguyễn Gia Trí, B.Thạnh, HCM
Điện thoại 02822531880
E-mail admin@iso.edu.vn
  • Home
  • /
  • Archive by category:
  • ĐÀO TẠO-KHÓA HỌC

Khóa học đào tạo quản lý chất lượng

KHÓA HỌC ĐÀO TẠO QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG-QM Quản lý chất lượng là yêu cầu không thể thiếu đối với các Doanh nghiệp có định hướng và mục đích phát triển bền vững, không phải các doanh nghiệp làm ăn châp dựt, Doanh nghiệp cơ hội,….. Hiện nay các tổ chức Liên doanh, các tổ […]

khóa học hỗ trợ tiêu chuẩn

KHÓA HỌC HỖ TRỢ TIÊU CHUẨN Đây là danh sách các khóa học hỗ trợ tiêu chuẩn quản lý được chúng tôi cập nhật thường xuyên, các khóa học bao gồm: 1 – An toàn lao động: tất cả các nhóm từ nhóm một đến nhóm 6 theo nghị định 44/2016, 14/2017, 140/2018 và thông […]

Khóa học đào tạo online nhận thức iso

KHÓA HỌC ĐÀO TẠO ONLINE NHẬN THỨC ISO Qua quá trình thực hiện hoạt động đào tạo và tư vấn thiết lập các tiêu chuẩn quản lý tại Doanh nghiệp, chúng tôi thiết lập chương trình khóa học đào tạo online nhận thức gồm các bước như sau: PHẦN MỘT: TIẾP NHẬN TIÊU CHUẨN Học […]

đào tạo đánh giá viên nội bộ iso 14001

 ĐÀO TẠO ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ ISO 14001:2015 Khóa học được chúng tôi thiết kế phù hợp với mọi cấp độ của từng học viên tham gia dựa trên kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn, đào tạo tại Doang nghiệp. khóa học được tổ chức public hoặc được đào tạo tại doanh nghiệp. […]

Khóa học đào tào thực hành iso 14001

KHÓA HỌC ĐÀO TẠO THỰC HÀNH ISO 14001:2015 Lợi ích khi tham dự: Học viên thiết lập thành công các thông tin dạng văn bản theo các yêu cầu chi tiết của tiêu chuẩn ISO 14001:2015 như: Chính sách, Mục tiêu, Trách nhiệm-quyền hạn, quy trình, quy định, kế hoạch, hướng dẫn công việc, liên […]

Khóa học đào tạo nhận thức ISO 14001

KHÓA HỌC ĐÀO TẠO NHẬN THỨC ISO 14001:2015 Khóa học đào tạo nhận thức ISO 14001: 2015 được thiết kế dựa trên yêu cầu luật pháp, và bối cảnh của tổ chức kết hợp với yêu cầu tiêu chuẩn ISO 14001:2015, Khóa học nhận thức cung cấp cho QUý học viên: Lợi ích khi tham […]

đào tạo đánh giá viên nội bộ iso 9001

ĐÀO TẠO ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ ISO 9001 Lợi ích tham dự: Hiểu được nội dung cốt lõi của tiêu chuẩn cho một hệ thống quản lý chất lượng. Nắm vững các yêu cầu, lý giải được, và làm chủ được yêu cầu nội dung từng điều khoản tiêu chuẩn, đưa ra kết luận […]

đào tạo thực hành ISO 9001

ĐÀO TẠO THỰC HÀNH ISO 9001:2015 Lợi ích khi tham dự: Học viên thiết lập thành công các thông tin dạng văn bản theo các yêu cầu chi tiết của tiêu chuẩn ISO 9001:2015, như: Chính sách, Mục tiêu, Trách nhiệm-quyền hạn, quy trình, quy định, kế hoạch, hướng dẫn công việc,…. Hình thành tư […]

Khóa học đào tạo nhận thức ISO 9001

KHÓA HỌC ĐÀO TẠO NHẬN THỨC ISO 9001:2015 Kế khóa học đào tạo nhận thức ISO 9001:2015 được thiết kế tương thích và phù hợp với mọi Học viên có nhu cầu tiềm kiếm tri thức để chuẩn bị hành trang tìm kiếm công việc hoặc thực hiện ngay việc thiết lập tiêu chuẩn ISO […]