Đào tạo và tư vấn tiêu chuẩn quản lý theo phương pháp mới

Địa chỉ 69/2/6 Nguyễn Gia Trí, B.Thạnh, HCM
Điện thoại 0909672325/02822531880
E-mail admin@iso.edu.vn
  • Home
  • /
  • Đào tạo QA-QC: Cơ bản

Đào tạo QA-QC: Cơ bản

 

ĐÀO TẠO QA-QC: CƠ BẢN

Giới thiệu khóa học:

Đào tạo QA-QC Cơ bản nhằm giúp học viên nắm được các kiến thức cơ bản của công việc chất lượng trong một tổ chức. Sau khóa học, Học viên sẽ chủ động thiết lập các trách nhiệm, quyền hạn cũa mình liên quan đến hoạt động đảm bảo và kiểm soát về chất lượng.

Khóa học đào tạo QA-QC được thiết kế phù hợp với những người chưa có kinh nghiệm về chất lượng và mong muốn trở thành công việc chuyên môn đến chất lượng trong sản xuất cũng như dịch vụ.

Chương trình học.

1- Tổng quan về chất lượng

2- Các thuật ngữ liên quan đến chất lượng

3- Trách nhiệm liên quan trong hoạt động chất lượng

4-Chương trình thiết lập các kế hoạch chất lượng

5- Các công cụ kiểm soát quá trình bằng thống kê.

6- Một số giải pháp thiết lập các quy trình, quy định, tài liệu

7-Giới thiệu một số tiêu chuẩn quản lý chất lượng

8-Nhận thức ISO 9001:2015

Chứng nhận/Chứng chỉ:

Học viên tham gia đầy đủ khóa học: Đào tạo QA-QC sẽ được cấp một chứng nhận và một chứng chỉ:

 

Cám ơn bạn đang có ý định góp ý!