ĐÀO TẠO  THIẾT LẬP TIÊU CHUẨN MỚI

Chúng tôi hôi đủ các Chuyên gia trong việc thiết lập các tiêu chuẩn quản lý, như ISO, HACCP, BRC, IFS, FSSC 22000, IATS, GMP, GSP, GDP,… phù hợp với từng bối cảnh kinh doanh và sản xuất của Quy khách hàng, Trình tự cơ bản cho dịch vụ đào tạo và tư vấn thiết lập tiêu chuẩn quản lý:

Bước 01: Tiếp nhận thông tin từ khách hàng–> Click “Tại đây”

Bước 02: Khảo sát thực trạng và thống nhất yêu cầu Quý khách hàng.

Bước 03: Thiết lập kế hoạch, chương trình đào tạo và tư vấn.

( Nội dung kế hoạch, chương trình đào tạo tư vấn có các mục chính sau)

3.1 Đào tạo nhận thức cho các chức danh liên quan đến việc thực hiện đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn áp dụng, nếu có (Thời gian 1-2 ngày)

3.2 Hướng dẫn trực tiếp người phụ trách các phòng/ban thiết lập thông tin dạng văn bản phù hợp theo từng yêu cầu của tiêu chuẩn áp dụng (Theo lịch trình và thời gian cụ thể cho việc viết, xem xét lại, điều chỉnh và hoàn tất).

3.3 Để xuất các phương án, tu bổ nhà xưởng, thiết bị, vật dụng sản xuất, thiết bị theo dõi và đo lường, nếu có.

3.4 Đánh giá, rà soát mức độ tuân thủ các yêu cầu tiêu chuẩn áp dụng đối với toàn bộ hệ thống.

3.5 Đào tạo đánh giá viên nội bộ theo yêu cầu tiêu chuẩn, nếu có (Thời gian 1-3 3 ngày)

3.5 Thực hiện thực hành đánh giá nội bộ (Chuyên gia chúng tôi sẽ cùng các học viên đánh giá nội bộ tham gia cùng nhau đánh giá thực tế giữa các phòng, bộ phận trong công ty, ghi chép, lập hồ sơ,…)

3.6 Hướng dẫn phương pháp KHẮC PHỤC, HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC, CẬP NHẬT RỦI RO, THỰC HIỆN THAY ĐỔI cho các bộ phận, phòng ban có SỰ KHÔNG PHÙ HỢP, nếu có.

Bước 04: Đánh giá cấp chứng nhận phù hợp vơí tiêu chuẩn áp dụng.

Bước 05: Bảo hành hệ thống. Hệ thống quý khách hàng được chúng tôi bảo hành trong năm đầu tiên, Công việc bảo hành của chúng tôi gồm:

5.1 Có trách nhiệm tiếp tục hướng dẫn các chức danh trong tổ chức khi có yêu cầu giải đáp, đề xuất giải pháp.

5.2 Thực hiện đánh giá rà soát, cập nhật hồ sơ đánh giá nội bộ, Tổ chức xem xét của Lãnh đạo về hệ thống quản lý được áp dụng trước khi Đánh giá Giám sát của hoạt động đánh giá Cấp chứng nhận.

Nếu có nhu cầu đào tạo và tư vấn thiết lập tiêu chuẩn quản lý:

Vui lòng click ” tại đây” để được báo giá!

Trả lời