Đào tạo và tư vấn tiêu chuẩn quản lý theo phương pháp mới

Địa chỉ 69/2/6 Nguyễn Gia Trí, B.Thạnh, HCM
Điện thoại 02822531880
E-mail admin@iso.edu.vn
  • Home
  • /
  • <a href="http://iso.edu.vn/dao-tao-khoa-hoc/">ĐÀO TẠO-KHÓA HỌC</a> <li>/</li> Archive by category:
  • KHÓA HỌC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

đào tạo đánh giá viên nội bộ iso 14001

 ĐÀO TẠO ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ ISO 14001:2015 Khóa học được chúng tôi thiết kế phù hợp với mọi cấp độ của từng học viên tham gia dựa trên kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn, đào tạo tại Doang nghiệp. khóa học được tổ chức public hoặc được đào tạo tại doanh nghiệp. […]

đào tạo đánh giá viên nội bộ iso 9001

ĐÀO TẠO ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ ISO 9001 Lợi ích tham dự: Hiểu được nội dung cốt lõi của tiêu chuẩn cho một hệ thống quản lý chất lượng. Nắm vững các yêu cầu, lý giải được, và làm chủ được yêu cầu nội dung từng điều khoản tiêu chuẩn, đưa ra kết luận […]