Đào tạo và tư vấn tiêu chuẩn quản lý theo phương pháp mới

Địa chỉ 69/2/6 Nguyễn Gia Trí, B.Thạnh, HCM
Điện thoại 02822531880
E-mail admin@iso.edu.vn
  • Home
  • /
  • <a href="http://iso.edu.vn/dao-tao-khoa-hoc/">ĐÀO TẠO-KHÓA HỌC</a> <li>/</li> Archive by category:
  • KHÓA HỌC HỖ TRỢ TIÊU CHUẨN

Khóa học đào tạo quản lý chất lượng

KHÓA HỌC ĐÀO TẠO QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG-QM Quản lý chất lượng là yêu cầu không thể thiếu đối với các Doanh nghiệp có định hướng và mục đích phát triển bền vững, không phải các doanh nghiệp làm ăn châp dựt, Doanh nghiệp cơ hội,….. Hiện nay các tổ chức Liên doanh, các tổ […]

khóa học hỗ trợ tiêu chuẩn

KHÓA HỌC HỖ TRỢ TIÊU CHUẨN Đây là danh sách các khóa học hỗ trợ tiêu chuẩn quản lý được chúng tôi cập nhật thường xuyên, các khóa học bao gồm: 1 – An toàn lao động: tất cả các nhóm từ nhóm một đến nhóm 6 theo nghị định 44/2016, 14/2017, 140/2018 và thông […]