Đào tạo và tư vấn tiêu chuẩn quản lý theo phương pháp mới

Địa chỉ 69/2/6 Nguyễn Gia Trí, B.Thạnh, HCM
Điện thoại 02822531880
E-mail admin@iso.edu.vn
  • Home
  • /
  • <a href="http://iso.edu.vn/dao-tao-khoa-hoc/">ĐÀO TẠO-KHÓA HỌC</a> <li>/</li> Archive by category:
  • KHÓA HỌC NHẬN THỨC

Khóa học đào tạo nhận thức ISO 14001

KHÓA HỌC ĐÀO TẠO NHẬN THỨC ISO 14001:2015 Khóa học đào tạo nhận thức ISO 14001: 2015 được thiết kế dựa trên yêu cầu luật pháp, và bối cảnh của tổ chức kết hợp với yêu cầu tiêu chuẩn ISO 14001:2015, Khóa học nhận thức cung cấp cho QUý học viên: Lợi ích khi tham […]

Khóa học đào tạo nhận thức ISO 9001

KHÓA HỌC ĐÀO TẠO NHẬN THỨC ISO 9001:2015 Kế khóa học đào tạo nhận thức ISO 9001:2015 được thiết kế tương thích và phù hợp với mọi Học viên có nhu cầu tiềm kiếm tri thức để chuẩn bị hành trang tìm kiếm công việc hoặc thực hiện ngay việc thiết lập tiêu chuẩn ISO […]