Đào tạo và tư vấn tiêu chuẩn quản lý theo phương pháp mới

Địa chỉ 69/2/6 Nguyễn Gia Trí, B.Thạnh, HCM
Điện thoại 0909672325/02822531880
E-mail admin@iso.edu.vn
  • Home
  • /
  • <a href="http://iso.edu.vn/dao-tao-khoa-hoc/">ĐÀO TẠO-KHÓA HỌC</a> <li>/</li> Archive by category:
  • KHÓA HỌC ONLINE ISO

Khóa học đào tạo online nhận thức iso

KHÓA HỌC ĐÀO TẠO ONLINE NHẬN THỨC ISO Qua quá trình thực hiện hoạt động đào tạo và tư vấn thiết lập các tiêu chuẩn quản lý tại Doanh nghiệp, chúng tôi thiết lập chương trình khóa học đào tạo online nhận thức gồm các bước như sau: PHẦN MỘT: TIẾP NHẬN TIÊU CHUẨN Học […]