Đào tạo và tư vấn tiêu chuẩn quản lý theo phương pháp mới

Địa chỉ 69/2/6 Nguyễn Gia Trí, B.Thạnh, HCM
Điện thoại 02822531880
E-mail admin@iso.edu.vn
  • Home
  • /
  • <a href="http://iso.edu.vn/dao-tao-khoa-hoc/">ĐÀO TẠO-KHÓA HỌC</a> <li>/</li> Archive by category:
  • KHÓA HỌC THỰC HÀNH

Khóa học đào tào thực hành iso 14001

KHÓA HỌC ĐÀO TẠO THỰC HÀNH ISO 14001:2015 Lợi ích khi tham dự: Học viên thiết lập thành công các thông tin dạng văn bản theo các yêu cầu chi tiết của tiêu chuẩn ISO 14001:2015 như: Chính sách, Mục tiêu, Trách nhiệm-quyền hạn, quy trình, quy định, kế hoạch, hướng dẫn công việc, liên […]

đào tạo thực hành ISO 9001

ĐÀO TẠO THỰC HÀNH ISO 9001:2015 Lợi ích khi tham dự: Học viên thiết lập thành công các thông tin dạng văn bản theo các yêu cầu chi tiết của tiêu chuẩn ISO 9001:2015, như: Chính sách, Mục tiêu, Trách nhiệm-quyền hạn, quy trình, quy định, kế hoạch, hướng dẫn công việc,…. Hình thành tư […]