Đào tạo và tư vấn tiêu chuẩn quản lý theo phương pháp mới

Địa chỉ 69/2/6 Nguyễn Gia Trí, B.Thạnh, HCM
Điện thoại 02822531880
E-mail admin@iso.edu.vn
 • Home
 • /
 • đào tạo thực hành ISO 9001

đào tạo thực hành ISO 9001

ĐÀO TẠO THỰC HÀNH ISO 9001:2015

Lợi ích khi tham dự:

 • Học viên thiết lập thành công các thông tin dạng văn bản theo các yêu cầu chi tiết của tiêu chuẩn ISO 9001:2015, như: Chính sách, Mục tiêu, Trách nhiệm-quyền hạn, quy trình, quy định, kế hoạch, hướng dẫn công việc,….
 • Hình thành tư duy trong việc điều chỉnh, sửa đổi, cải tiến nội dung thông tin dạng văn bản liên quan đến các lĩnh vực quản lý chất lượng của tổ chức.
 • Làm chủ, và nhất quán, tạo văn hóa doanh nghiệp trong việc dùng tên gọi của từng mục đích của thông tin dạng văn bản.

Đối tượng tham dự:

 • Cán bộ/Nhân viên quản lý chất lượng, thư ký ISO, QA, QC, KCS, An toàn thực phẩm, trong doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ, Khám điều trị Bệnh, Hành chánh công, Giáo dục mới tiếp cận tiêu chuẩn ISO 9001:2015
 • Sinh viên năm 3, năm cuối, sinh viên đã tốt nghiệp các trường Đại học/Cao đẳng chuẩn bị cho việc hội nhập việc làm tại các doanh nghiệp.

Nội dung chương trình học đào tạo thực hành iso 9001:

Phần 01: Khái quát về thông tin dạng văn bản trong hoạt động quản lý.

 • Phương pháp, kỹ thuật sử dụng tên gọi đối với các dạng thông tin văn bản.
 • Hình thức trình bày các dạng văn bản theo tên gọi.

Phần 02: Thiết lập các văn bản chung của hệ thống QMS (01 ngày)

 • Thiết lập chính sách chất lượng
 • Thiết lập mục tiêu chất lượng
 • Xây dựng trách nhiệm quyền hạn.
 • Thiết lập các hành động xử lý rủi ro và cơ hội liên quan đến chất lượng.

Phần 03: Thiết lập các biện pháp kiểm soát điều hành (1.5 ngày)

 • Lập kế hoạch chuẩn bị nguồn lực ( Nhân lực, vật lực,…).
 • Xem xét các yêu cầu liên quan đến sản phẩm/dịch vụ.
 • Kiểm soát nhà cung cấp bên ngoài.
 • Thiết kế và phát triển sản phẩm.
 • Thiết lập các thủ tục kiểm soát sản xuất, kiểm tra chất lượng

Phần 04: Các biện pháp đánh giá thực hiện và cải tiến QMS (0.5 ngày)

 • Theo dõi, đo lường kết quả thực hiện.
 • Đánh giá nội bộ
 • Xem xét lãnh đạo.
 • Sự khắc phục/Hành động khắc phục.
 • Các bằng chứng đáp ứng yêu cầu ISO 9001:2015

Tài liệu cung cấp học viên:

 • Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 (Nếu học viên mới).
 • Tài liệu Slide của Giảng viên.
 • Các chính sách, mục tiêu, quy trình, quy định, thủ tục, hướng dẫn, biểu mẫu liên quan đến yêu cầu Tiêu chuẩn được gửi qua Email (Tài liệu đã áp dụng thành công tại các doanh nghiệp).

CÁC CHỨNG CHỈ SAU KHÓA HỌC.

Nhận giấy chứng nhận “Hoạch định thông tin dạng văn bản theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2015 “ ngay sau khóa học đào tạo thực hành iso 9001.

Nếu quy học viên có yêu cầu vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp, tư vấn khóa học phù hợp!

Cám ơn bạn đang có ý định góp ý!