Đào tạo và tư vấn tiêu chuẩn quản lý theo phương pháp mới

Địa chỉ 69/2/6 Nguyễn Gia Trí, B.Thạnh, HCM
Điện thoại 02822531880
E-mail admin@iso.edu.vn
 • Home
 • /
 • Khóa học đào tào thực hành iso 14001

Khóa học đào tào thực hành iso 14001

KHÓA HỌC ĐÀO TẠO THỰC HÀNH ISO 14001:2015

Lợi ích khi tham dự:

 • Học viên thiết lập thành công các thông tin dạng văn bản theo các yêu cầu chi tiết của tiêu chuẩn ISO 14001:2015 như: Chính sách, Mục tiêu, Trách nhiệm-quyền hạn, quy trình, quy định, kế hoạch, hướng dẫn công việc, liên quan đến mối nguy, khía cạnh môi trường có ý nghĩa, nghĩa vụ tuân thủ….
 • Hình thành tư duy trong việc điều chỉnh, sửa đổi, cải tiến nội dung thông tin dạng văn bản liên quan đến các lĩnh vực quản lý môi trường của tổ chức.
 • Làm chủ, và nhất quán, tạo văn hóa doanh nghiệp trong việc dùng tên gọi của từng mục đích của thông tin dạng văn bản.

Đối tượng tham dự:

 • Cán bộ/Nhân viên quản lý môi trường, an toàn sức khỏe nghề nghiệp, trong doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ, thi công công trình, Khám điều trị Bệnh, Hành chánh công, Giáo dục mới tiếp cận tiêu chuẩn ISO 14001:2015.
 • Sinh viên năm 3, năm cuối, sinh viên đã tốt nghiệp các trường Đại học/Cao đẳng chuẩn bị cho việc hội nhập việc làm tại các doanh nghiệp.

Nội dung khóa học đào tạo thực hành ISO 14001:

Phần 01: Khái quát về thông tin dạng văn bản trong hoạt động quản lý.

 • Phương pháp, kỹ thuật sử dụng tên gọi đối với các dạng thông tin văn bản.
 • Hình thức trình bày các dạng văn bản theo tên gọi.

Phần 02: Thiết lập các văn bản chung của hệ thống EMS (01 ngày)

 • Thiết lập chính sách môi trường
 • Thiết lập mục tiêu môi trường
 • Xây dựng trách nhiệm quyền hạn.
 • Thiết lập các hành động xử lý rủi ro và cơ hội liên quan đến môi trường.

Phần 03: Thiết lập các biện pháp kiểm soát điều hành (1.5 ngày)

 • Xác định khía cạnh môi trường có ý nghĩa,
 • Xác định và đánh giá nghĩa vụ tuân thủ môi trường.
 • Thiết lập phương pháp kiểm soát các khía cạnh môi trường, nghĩa vụ tuân thủ và rủi ro liên quan đến môi trường.

Phần 04: Các biện pháp đánh giá thực hiện và cải tiến (0.5 ngày)

 • Theo dõi, đo lường kết quả hoạt động môi trường.
 • Đánh giá nội bộ
 • Xem xét lãnh đạo.
 • Sự khắc phục/Hành động khắc phục.
 • Các bằng chứng đáp ứng yêu cầu ISO 14001:2015.

Tài liệu cung cấp học viên:

 • Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 (Nếu học viên mới).
 • Tài liệu Slide của Giảng viên.
 • Các chính sách, mục tiêu, quy trình, quy định, thủ tục, hướng dẫn, biểu mẫu liên quan đến yêu cầu Tiêu chuẩn được gửi qua Email (Tài liệu đã áp dụng thành công tại các doanh nghiệp).

CÁC CHỨNG CHỈ SAU KHÓA HỌC.

Nhận giấy chứng nhận “Thiết lập thông tin dạng văn bản theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO 14001:2015 “ ngay sau khóa học.

Nếu quý học viên, Quý khách hàng có yêu cầu vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ khóa học đào tạo thực hành iso 14001!

Cám ơn bạn đang có ý định góp ý!