Đào tạo và tư vấn tiêu chuẩn quản lý theo phương pháp mới

Địa chỉ 69/2/6 Nguyễn Gia Trí, B.Thạnh, HCM
Điện thoại 02822531880
E-mail admin@iso.edu.vn
 • Home
 • /
 • Nhận thức ISO-Đào tạo ISO online

Nhận thức ISO-Đào tạo ISO online

 

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC ONLINE

NHẬN THỨC ISO-ĐÀO TẠO ISO ONLINE

 • Lợi ích khóa học nhận thức ISO-Đào tạo online:

Học viên có thể học bất kỳ lúc nào, học nơi đâu để đảm bảo thu lượm được tri thức về yêu cầu của các tiêu chuẩn Hệ thống quản lý trong doanh nghiệp có liên quan đến từng nghiệp vụ công việc.

 • Đầu ra của khóa học nhận thức ISO-đào tạo online:

– Học viên nắm rõ các yêu cầu:

 • Từng điều khoản đối với các tiêu chuẩn.
 • Sự tương quan và hỗ trợ nhau giữ các điều khoản.
 • Tính hệ thống cùa tiêu chuẩn
 • có thể tích hợp với các tiêu chuẩn quản lý liên quan.

– Có thể tự tìm hiểu, nghiên cứu các tri thức liên quan nhằm hỗ trợ cho tiêu chuẩn hiện quản lý hiện hành.

– Ứng dụng tri thức hiện có để đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn quản lý.

– Xác định rõ Hệ thống hiện tại của Công ty đã, đang đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn qủan lý ở mức độ nào.

 • Phương pháp của khóa học nhận thức ISO-Đào tạo online.

– Học viên nghiên cứu tài liệu do Giảng viên gửi (Đọc nhiều lần)

– Giảng viên giai bài tập-Học viên làm bài tập dựa vào tài liệu, bài tập được thiết lập nhiều hình thức khác nhau:

 • Chọn câu đúng nhất.
 • Chọn đúng/sai theo với câu phát biểu (Phải tìm đúng nội dung yêu cầu của từng điều khoản để khẳng định câu phát biểu ĐÚNG hay SAI).
 • Nhận định sự tương trợ giữa các yêu cầu của tiêu chuẩn.
 • Xác định các điều khoản bắt buộc duy trì và lưu trữ thông tin dạng văn bản.
 • Giảng viên giải bài tập và giải đáp các thắc mắc của học viên qua diễn đàn.
 • (Lưu ý: các bài tập được quy định về thời gian hoàn thành)

– Làm bài kiểm tra cuối khóa.

Nhận thức ISO-Đào tạo honline cam kết: “ĐẠT KẾT QUẢ ĐẦU RA NHƯ DỰ ĐỊNH”

Thời gian cho một khóa học không vượt quá 15 ngày, tùy vào điều kiện hoàn thành các bài tập của học viên.

Chứng nhận hoàn thành khóa học được gửi đến địa chỉ của học viên.

Cám ơn bạn đang có ý định góp ý!