Đào tạo và tư vấn tiêu chuẩn quản lý theo phương pháp mới

Địa chỉ 69/2/6 Nguyễn Gia Trí, B.Thạnh, HCM
Điện thoại 0909672325/02822531880
E-mail admin@iso.edu.vn
 • Home
 • /
 • ĐÀO TẠO ISO 9001-NHẬN THỨC

ĐÀO TẠO ISO 9001-NHẬN THỨC

 

ĐÀO TẠO ISO 9001-NHẬN THỨC VÀ ĐÁNH GIÁ

Nhận thức và đánh giá nội bộ ISO 9001:2015:

Giới thiệu khóa học:

Đào tạo iso 9001 nhận thức và đánh giá nội bộ ISO 9001:2015 là khóa học tập trung kết hợp giữa phân tích nhận thức cho học viên các yêu cầu từ tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và các kỹ thuật về đánh giá nội bộ phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Sau khóa học, người học sẽ thực hiện được:

Thực hiện thiết lập các giải pháp, tài liệu phù hợp giữa yêu cầu tiêu chuẩn và công việc thực tế.

Thực hiện các nghiệp vụ đánh giá nội bộ

 

Chương trình khóa học:

Phần 01: Nhận thức

 • Giới thiệu tổng quan về tổ chức ISO
 • Giới thiệu cách tiếp cận theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015
 • Giới thiệu các thuật ngữ và định nghĩa liên quan đến chất lượng
 • Giới thiệu yêu cầu cốt lõi của từng điều khoản tiêu chuẩn iso 9001:2015
 • Giới thiệu một số cách thức thiết lập tài liệu liên quan.

Phần 02: Nghiệp vụ đánh giá.

 • Mục đích đánh giá nội bộ
 • Các thuật ngữ và yêu cầu từ các tiêu chuẩn quản lý liên quan đến đánh gia 1nội bộ
 • Kiểm tra và ôn tập các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2015
 • Các hình thức đánh giá trong doanh nghiệp
 • Lập chương trình/kế hoạch đánh giá nội bộ
 • Kỹ thuật trong đánh giá nội bộ.
 • Xác định sự phù hợp và không phù hợp
 • Lập báo cáo đánh giá
 • Kiểm chứng và đóng sự không phù hợp

Trong quá trình khóa học, Các học viên đều làm bài tập theo từng chủ đề chương trình và được giảng viên đưa ra đáp án cho từng phần

Chứng nhận/Chứng chỉ:

Học viên tham gia đầy đủ thời gian học và làm bài kiểm tra cuối khóa:

 • Đạt: cấp chứng chỉ
 • Không đạt: Cấp chứng nhận đã tham gia

 

bấm vào đây để tìm kiếm các khóa đào tạo phù hợp hơn!

Cám ơn bạn đang có ý định góp ý!