Đào tạo và tư vấn tiêu chuẩn quản lý theo phương pháp mới

Địa chỉ 69/2/6 Nguyễn Gia Trí, B.Thạnh, HCM
Điện thoại 0909672325/02822531880
E-mail admin@iso.edu.vn
  • Home
  • /
  • Archive by category:
  • ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ISO

TƯ VẤN TIÊU CHUẨN QUẢN LÝ

Dịch vụ tư vấn tiêu chuẩn quản lý của chúng tôi cung cấp “TRI THỨC” cho Quý khách hàng: “NỀN TẢNG CỦA PHƯƠNG PHÁP, CÁCH THỨC ĐỂ THIẾT LẬP MỘT HỆ THỐNG QUẢN LÝ”

ĐÀO TẠO ISO ONLINE

Đào tạo iso onlien-trực tuyến giúp Quý khách hàng giảm thời gian, kinh phí nhưng đạt hiệu quả hơn nhiều về việc tiếp cận “TRI THỨC” so tham gia trực tiếp trong ngắn hạn được thiết kế bởi các tổ chức có kinh nghiệm!

DỊCH VỤ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

Dịch vụ đánh giá nội bộ giúp Qúy khách hàng nhận diện các “CƠ HỘI CẢI TIẾN” -nâng cao ” NĂNG LỰC NGHIỆP VỤ ĐÁNH GIÁ” của các thành viên đánh giá viên nội bộ., tạo niềm tin cho các lần đánh giá “BÊN NGOÀI”