Đã kinh doanh phải tuân thủ cuộc chơi, đã là cuộc chơi thì các bên liên quan phải tôn trọng luật chơi. Vậy cách tiếp cận luật chơi của một tổ chức phải đảm bảo đạt được mục tiêu cụ thể…

Các rào cản kỹ thuật trong thương mại được các nước trên toàn thế giới có nhu cầu nhập khẩu đã áp đặt các doanh nghiệp của nước nhập khẩu thông qua các tiêu chuẩn bằng thông tin dạng văn bản phải tuân thủ, được gọi chung là các tiêu chuẩn, nhằm kiểm soát và đảm bảo các sản phẩm, hàng hoá nhập vào nước họ đạt các tiêu chuẩn hội nhập, như:

 • Đảm bảo môi trường
 • Đảm bảo an toàn trong sử dụng
 • Đảm bảo an toàn thực phẩm, mỹ phẩm và dược phẩm
 • Đảm bảo an ninh quốc gia
 • Đảm bảo …..

Không chỉ các doanh nghiệp phải chứng minh sản phẩm của mình tuân thủ đúng các yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật của nước nhập khẩu, mà còn phải đảm bảo hoạt động kinh doanh của mình phù hợp với mô hình quản lý chuẩn. Để chứng minh các yêu cầu trên, Doanh nghiệp buộc phải áp dụng thêm các tiêu chuẩn quản lý.
Hình thành tiêu chuẩn hội nhập:

Tổ chức Quốc Tế Về Tiêu Chuẩn Hóa (ISO) là tổ chức Quốc tế với sứ mệnh xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn nhằm áp dụng chung cho toàn các quốc gia trên toàn thế giới có giao thương qua lại với nhau, gọi là tiêu chuẩn hội nhập. có hai loại tiêu chuẩn hội nhập:

 • Tiêu chuẩn Kỹ thuật
 • Tiêu chuẩn Quản lý

Ngoài ra, một số Tổ chức, Hiệp hội, Nghiệp đoàn còn xây dựng các tiêu chuẩn hóa để bắt buộc doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phải chứng minh về đạo đức trong hoạt động của mình khi vào thị trường của họ. Các tiêu chuẩn hội nhập về quản lý có thể liên quan đến các hoạt động sau:Quản lý về chất lượng:

 • Quản lý về môi trường
 • Quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp
 • Quản lý an ninh sản phẩm
 • Quản lý về an sinh xã hội ( trách nhiệm xã hội)

Như vậy ngoài việc hàng hóa, sản phẩm của mình hoàn toàn phù hợp với các đặc tính, chỉ tiêu đáp ứng đúng các TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT của các nước nhập khẩu đề ra mà Doanh nghiệp còn phải chứng minh các sản phẩm trên phải được sản xuất với mô hình quản lý tiên tiến thông qua các TIÊU CHUẨN HỘI NHẬP VỀ QUẢN LÝ được các Tổ chức trên thế giới công nhận.