DỊCH VỤ ĐÀO TẠO ISO-CÔNG CỤ QUẢN LÝ

Là thành viên của Hội Khoa Học Trực thuộc Bộ Khoa Học Và Công Nghệ, Trung Tâm Hỗ Trợ Doanh Nghiệp (ESC) trực thuộc Viện Đào Tạo Nhân Lực Và Hợp Tác Quốc Tế (INTIC). Chúng tôi hội tụ các Giảng Viên, Giáo viên Tâm huyết và đầy kinh nghiệm, Đặc biệt là các Giảng Viên đã từng tham gia trực tiếp quản lý và thực hiện hoạt động đào tạo cho các doanh nghiệp kinh doanh trong nhiều năm qua liên quan đến các nghiệp vụ, tiêu chuẩn,….

HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO CỦA CHÚNG TÔI ĐƯỢC THIẾT KẾ DỰA TRÊN PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY!

  • DỊCH VỤ ĐÀO TẠO ONLINE-OFLINE

  • DỊCH VỤ ĐÀO TẠO THEO YÊU CẦU TẠI DOANH NGHIỆP

  • DỊCH VỤ ĐÀO TẠO PUBLIC

CÁC KHÓA DỊCH VỤ ĐÀO TẠO Click đây để xem