Dịch vụ tư vấn:  Với yêu cầu chất lượng hiện nay xuất phát từ các tổ chức/ Doanh nghiệp về việc áp dụng các tiêu chuẩn quản lý, được Công Nhận và Thừa Nhận rộng khắp trên toàn cầu. Với gần 20 năm hoạt động trong lĩnh vực Đào tạo và Tư vấn các tiêu chuẩn quản lý. Chúng tôi đã phát hiện sự hiểu sai, hiểu chưa thấu đáo trong việc áp dụng các tiêu chuẩn quản lý từ trước đến nay đã tạo ra việc đối phó trong quá trình triển khai và áp dụng tại các tổ chức/Doanh nghiệp.

Dịch vụ tư vấn của chúng tôi bao gồm:

1- Tư vấn áp dung hiệu quả các tiêu chuẩn ISO, như: ISO 9001, ISO 14001, ISO 15378, ISO 22000,…

2- Tư vấn các tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội, như: BSCI, WRAPP, SEDEX, SA 8000, Wallmark,…

3- Tư vấn các TCVN, QCVN: như Hợp chuẩn, Hợp quy,….

ĐẶC BIỆT DỊCH VỤ TƯ VẤN:

  • NÂNG CẤP PHIÊN BẢN TIÊU CHUẨN ISO 9001, ISO 14001
  • CHUYỂN ĐỔI TIÊU CHUẨN OHSAS 180001 SANG ISO 45001

DỊCH VỤ TƯ VẤN CỦA CHÚNG TÔI:

CAM KẾT CHUYỂN GIAO GIẢI PHÁP TIẾP CẬN CÁC HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÙ HỢP VỚI HOẠT ĐỘNG THƯỜNG NGÀY CỦA QUY CÔNG TY.

Dịch vụ nâng cấp phiên bản tại đây