DỊCH VỤ TƯ VẤN ISO-QUẢN LÝ

Dịch vụ tư vấn ISO:  Với yêu cầu chất lượng hiện nay xuất phát từ các tổ chức/ Doanh nghiệp về việc áp dụng các tiêu chuẩn quản lý, được Công Nhận và Thừa Nhận rộng khắp trên toàn cầu. Với gần 20 năm hoạt động trong lĩnh vực Đào tạo và Tư vấn các tiêu chuẩn quản lý. Chúng tôi đã phát hiện sự hiểu sai, hiểu chưa thấu đáo trong việc áp dụng các tiêu chuẩn quản lý từ trước đến nay đã tạo ra việc đối phó trong quá trình triển khai và áp dụng tại các tổ chức/Doanh nghiệp.

Dịch vụ tư vấn ISO của chúng tôi bao gồm:

1- Dịch vụ tư vấn liên quan đến Hệ thống quản lý, như: ISO 9001, ISO 14001, ISO 15378, ISO 22000,…

2- Dịch vụ tư vấn liên quan đến tiêu chuẩn về yêu cầu đối với trách nhiệm xã hội, như: BSCI, WRAPP, SEDEX, SA 8000, Wallmark,…

3- Dịch vụ tư vấn liên quan đến yêu cầu pháp luật: như Hợp chuẩn, Hợp quy, tuân thủ các yêu cầu, văn bản pháp luật.

ĐẶC BIỆT DỊCH VỤ TƯ VẤN ISO ĐƯỢC THIẾT KẾ PHÙ HỢP: “TƯ VẤN ISO 0NLINE có nghĩa là khách hàng chỉ cần tư vấn những gì khách hàng cần thông qua hoạt động giải đáp, điều chỉnh, sữa chữa những tài liêu, quy trình phù hợp với yêu cầu của các tiêu chuẩn quản lý đã đề ra.

Với hoạt động tư vấn này, Doanh nghiệp sẽ mang lại rấy nhiều lợi ích, Từ giảm chi phí tư vấn, Giảm thời gian làm việc không cần thiết, phân bổ thời gian hợp lý,…

DỊCH VỤ TƯ VẤN ISO CỦA CHÚNG TÔI:

CAM KẾT CHUYỂN GIAO GIẢI PHÁP TIẾP CẬN CÁC HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÙ HỢP VỚI HOẠT ĐỘNG THƯỜNG NGÀY CỦA QUY CÔNG TY.

Nếu có yêu cầu về tư vấn iso trực tuyến Click vào đây