ISO 22000:2018 LÀ GÌ? Tiêu chuẩn ISO 22000 được tổ chức ISO ban hành lần thứ nhất vào năm 2005, và nhanh chóng biến thành TCVN ISO 22000:2005. Tiêu chuẩn ISO 22000:2005 được tích hợp theo cấu trúc của tiêu chuẩn ISO 9001:2000 và bảy nguyên tắc HACCP (Codex).

Năm 2018, Tổ chức ISO phát hành nâng cấp phiên bản theo cấu trúc” CẤP CAO” Annex SL với mục đích tích hợp và phù hợp với xu thế của nhân loại. Vây tiêu chuẩn ISO 22000:2018 có gì mới:

 

 • Theo cấu trúc Annex SL
 • Điều chỉnh cấu trúc các yêu cầu của phiên bản trước.
 • Lược bớt một số yêu cầu trùng lắp, không phù hợp
 • Bổ sung thêm các yêu cầu mới, đặc biệt là rủi ro liên quan đến FSMS.
 • dựa trên 7 nguyên tắc HACCP và 12 bước thực hiện HACCp theo hướng dẫn của Codex.

Theo cấu trúc mới thì các yêu cầu trong tiêu chuẩn được thiết lập theo PDCA cho 2 cấp:

 • Chu trình PDCA cho cấp thứ nhất là Toàn hệ thống, tức FSMS.

 • Chu trình PDCA cho cấp thứ hai là Thực hiện, tức là thực hiện chữ P của chu trình PDCA cấp thứ nhất.

Áp dụng 7 nguyên tắc và 12 bước của HACCP tập trung vào đúng chu trình PDCA của cấp thứ 2

Khi tổ chức áp dụng tiêu chuẩn ISO 22000:2018, tức tổ chức đã hoàn thiện nguyên tắc HACCP một cách chi tiết và rõ ràng hơntheo phần hướng dẫn của Ủy Ban Codex, Tuy nhiên trong tiêu chuẩn ISO 22000:2018 không đề cập rõ ràng cho các yêu cầu của chương trình Tiên Quyết. trong khi đó, Tiêu chuẩn CAC/RCP-1.1969 về áp dụng HACCP lại đề cập rõ về chương trình tiên quyết.

Chương trình tiên Quyết trong tiêu chuẩn ISO 22000  được chuyển sang các tiêu chuẩn chương trình Tiên quyết riêng lẻ, cụ thể:

 • TIÊU CHUẨN ISO/TS 22002-1 -Sản xuất thực phẩm

 • TIÊU CHUẨN ISO/TS 22002-2 –  Phục vụ ăn uống.

 • TIÊU CHUẨN ISO/TS 22002-3 –  Nông trại

 • TIÊU CHUẨN ISO/TS 22002-4 – SX bao bì thực phẩm

 • TIÊU CHUẨN ISO/TS 22002-6 -Thức ăn chăn nuôi

Như vậy để triển khai hiệu quả cho một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, Tổ chức nên áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật (Chương trình tiên quyết) phù hợp với lĩnh vực kinh doanh của mình.

Với những nội dung nêu trên đã tự trả lời cho chúng ta câu hỏi ISO 22000 là gì?

Nếu quy khách hàng có yêu cầu tư vấn tiêu chuẩn ISO 22000:2018, hoặc nâng cấp liên phiên bản ISO 22000:2018, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hộ trợ nhằm lựa chọn phương án áp dụng phù hợp để đạt được kết quả như mong đợi.

Trả lời

error: Content is protected !!