ISO 45001 LÀ GÌ?

Tiêu chuẩn ISO 45001:2018 được ban hành dựa trên các thông tin sau:

Vào khoảng tháng 03 năm 2013 Viện tiêu chuẩn Anh Quốc viết tắt là BSI đề xuất tổ chức ISO, đặc biệt là ban kỹ thuật TC-283 tiến hành soạn thảo tiêu chuẩn về an toàn sức khỏe nghề nghiệp. Như chúng ta đã biết, BSI hiện đang là chủ sở hữu tiêu chuẩn OHSAS 18001 và OHSAS 18002 đang được rất nhiều khách hàng trên thế giới và các tổ chức công nhận của các Quốc gia sử dụng.

Vào tháng 7/2014 tiêu chuẩn ISO 45001 được hình thành và cuối tháng 12/2015 phiên bản phát triển của tiêu chuẩn quốc tế, đến tháng 10/2017 Tiêu chuẩn ISO 45001 trở thành bản cuối cùng của tiêu chuẩn quốc tế và chính thức ban hành vào tháng 12/03/2018. như vậy để ban hành chính thức tiêu chuẩn ISO 45001:2018, Ban TC 283 đã trãi qua từ năm 2013 đến 2018 gần năm (05) năm.

Tiêu chuẩn ISO 45001:2018 hoàn toàn thừa hưởng các yêu cầu từ tiêu chuẩn OHSAS 18001 của BSI và sắp sếp cấu trúc theo Annex SL của tổ chức ISO.

Tiêu chuẩn ISO 45001 là gì, Nội dung của tiêu chuẩn này đề cập đến những yếu tố nào?

Mục đích áp dụng tiêu chuẩn ISO 45001:2018:

 • Thiết lập hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp để lọai bỏ hoặc hạn chế các rủi ro cho người lao động và các bên liên quan khác.

 • Thực hiện, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp;

 • Tự đảm bảo sự phù hợp của tổ chức với chính sách an toàn và sức khỏe nghề nghiệp đã công bố.

LỢI ICH KHI ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 45001:2018

 • Hiệu quả sử dụng nhân lực cao hơn nhờ sức khoẻ người lao động được đảm bảo trong môi trường làm việc an toàn.

 • Giảm thiểu các chi phí về phúc lợi nhân viên liên quan đến các bệnh nghề nghiệp,

 • Thực hiện tốt việc đề phòng các rủi ro và hạn chế thiệt hại do rủi ro gây ra. Giảm thiểu tổn thất kinh tế khi có rủi ro và hoặc tai nạn xảy ra.

 • Nâng cao uy tín và hình ảnh của Doanh nghiệp

 • Phát triển bền vững nhờ đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý và cộng đồng xung quanh.

 • Điều kiện để giảm chi phí bảo hiểm.

 • Dễ dàng hơn trong làm việc với bảo hiểm về tổn thất và bồi thường.

 • Tạo cơ sở cho hoạt động chứng nhận, công nhận và thừa nhận :

 • Được sự xác nhận của bên thứ ba,

 • Vượt qua rào cản kỹ thuật trong thương mại,

 • Cơ hội cho quảng cáo, quảng bá.

Dịch vụ tư vấn tiêu chuẩn iso 45001:2018 của chúng tôi bao gồm:

 • Nâng cấp tiều tiêu chuẩn OHSAS 18001

 • Tư vấn tiêu chuẩn ISO 45001:2018 mới

Nếu có yêu cầu học nhân thức, đánh giá viên nội bộ vui lòng xem thêm mục “KHÓA HỌC”.

Nếu Quý khách hàng có yêu cầu tư vấn tiêu chuẩn ISO 45001:2018 vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp, hỗ trở thông tin trước khi nâng cấp hoặc thiết lập mới.

Trả lời

error: Content is protected !!