ISO 9001 LÀ GÌ?

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn được nâng cấp phiên bản lần thứ 5 (Phiên bản gốc) và là lần nâng cấp phiên bản TCVN ISO 9001 lần thức 4. Nó hoàn toàn lột xác so với các phiên bản trước đây, nếu ai đã từng tiếp cận phiên bản TCVN lần thứ 1, đó là tiêu chuẩn ISO 9001:1995, thì sẽ thấy rõ sự khoa học và hiệu quả của nó:

Được xây dựng trên nên tảng PDCA như phiên bản 2008, tuy nhiên cấu trúc cho PDCA hoàn toàn khác hẳn, cấu trúc các điều khoản theo PDCA rỏ ràng và dễ tiếp cận hơn. ví dụ: Chữ P của PDCA trong tiêu chuẩn chỉ tập trung xác định rủi ro, cơ hội và đặt ra các mục tiêu, từ đó thiết lập các yêu cầu tiếp theo (7,8) nhằm đạt được kết quả như mong đợi.

Hàm ý “Risk Basic Thinking” Tư duy dựa trên rủi ro là rất rỏ ràng như phân tích nêu trên, Hành động phòng ngừa của phiên bản trước đã chĩa sẽ trong phiên bản tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là hành động để giải quyết rủi ro và cơ hội cần giải quyết. Như vậy vấn đề phòng ngừa đã được chủ động, tính trước bằng “Rủi ro” chứ không còn thụ động như phiên bản 2008.

Tiêu chuẩn ISO 9001 là tiêu chuẩn “NỀN TẢNG” cho một hệ thống quản lý tối thiểu đối với một tổ chức được các chuyên gia quản lý, khách hàng và các tổ chức quản lý của các Chính Phủ trên thế giới “THỪA NHẬN”. Tiêu chuẩn này đưa ra các quá trình, hoạt tổng thể cho bất kỳ tổ chức nào, khân phân biệt ngành nghề, quy mô và mục đích. Do đó, tiêu chuẩn được thiết lập yêu cầu một cách “CHUNG CHUNG” nều Chúng ta không nhận thức rõ thì sẽ trở nên “SUY DIỆN” và thiết lập không phù hợp với điều kiện Doanh nghiệp.

Với những thông tin trên đã cho ta thấy câu trả lời đơn giản với câu hỏi ISO 9001 là gì?

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tiêu chuẩn ISO 9001:2015 phù hợp với mục đích và đạt được kết quả như mong đợi, làm nền tảng cho hoạt động “CẢI TIẾN” cũng như dễ dàng “TÍCH HỢP” với những tiêu chuẩn quản lý liên quan, hướng đến doanh nghiệp có một hệ thống quản lý chất lượng nhằm đảm bảo cho sự phát triển bền vững.

Trả lời

error: Content is protected !!