HACCP LÀ GÌ?: Thực ra, chữ HACCP không phải là tiêu chuẩn, mà nó chỉ là một thuật ngữ thường dùng, xuất phát từ tiếng anh là: HACCP-Hazard Analysis And Critical Control Point và dịch thuật về Ngôn ngữ Việt là: Phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn.

HACCP được phát triển từ năm 1960 do NASA và Quân đội Mỹ với mục đích đảm bảo nguồn thực phẩm cho các phi hành gia khi thực thi nhiệm vụ.  Khoảng nhữ năm 1980, Nguyên tắc HACCP được phát triển rộng rãi cho các Bệnh viện, Nhà hàng, các cơ sở sản xuất thực phẩm và đến năm 1990 được Codex Alimentarius Commission, thiết lập thành tiêu chuẩn để làm cơ sở cho việc kiểm soát mang tính phổ quát.

Đến năm 2003, Ủy ban Codex đã bản hành bản chính thức tiêu chuẩn HACCP với mã hiệu CAC/RCP-1-1969, Rev.4-2003 và Tổng cục tiêu chuẩn Việt Nam đã ban hành TCVN 5603:2008 hoàn toàn tương thích với CAC/RCP-01-1969, Rev.4-2003 và hiện đang có hiệu lực cho đến ngày nay.

Hiện nay, thuật ngữ HACCP đã trở thành thuật ngữ truyền thống, có nghĩa là mọi người Việt cứ gọi là tiêu chuẩn HACCP, thôi thì ‘TIÊU CHUẨN” cũng được vì nó là thuật ngữ mà. Tuy nhiên chúng ta phải biết rằng, để trả lời ca7u hỏi HACCP là gì: thì xem tiếp các phần tiếp theo!

Khi doanh nghiệp các Anh/Chị muốn tư vấn tiêu chuẩn HACCP và đạt được chứng nhận HACCP, Thì chắc chắn các Anh/Chị phải hiểu chúng ta phải thực hiện đúng các yêu cầu nêu trong CAC/RCP-1-1969, Rev.4-2003 hoặc TCVN 5603:2008. Và chắc chắn giấy chứng nhận HACCP của doanh nghiệp chúng ta cũng được ghi hệ thống phù hợp với CAC hoặc TCVN như nói trên.

SƠ LƯỢC TIÊU CHUẨN CAC/RCP-1-1969, REV.4-2003 VÀ TCVN 5603:2008

Trong tiêu chuẩn HACCP này nêu ra 2 phần chính, Phân một (01) yêu cầu 10 điều khoản lớn cho chương trình tiên quyết của một đơn vị kinh doanh thực phẩm phải đáp ứng, Phân hai (02) hướng dẫn áp dụng 7 nguyên tắc và 12 bước của HACCP.

Tiêu chuẩn CAC /RCP-1-1969 hoặc TCVN 5603 được quy định cho bất kỳ loại hình kinh doanh thực phẩm nào, tuy thuộc vào từng nghành nghề kinh doanh thực phẩm khác nhau thì phần (01) tức Chương trình tiên quyết sẽ được quy định rõ hơn, Hiện nay Viêt nam cũng đã ban hành rất nhiểu chương trình tiên quyết cho các ngành kinh doanh khác nhau, Ví dụ: Giết mổ, Nuôi trồng thủy sản,…

Chúng tôi là đơn vị tư vấn tiêu chuẩn HACCP và đào tạo tiêu chuẩn HACCP, có tiếp cận được rất nhiều với các học viên, ngay cả các đồng nghiệp từng là Giảng viên, Tư vấn viên, Chuyên gia tư vấn về HACCP thì kết quả thu được hầu như rất ít về kiến thức liên quan đến CAC/CRP-01-1969 hoặc TCVN 5603 mà chỉ cứ theo như “LỐI MÒN” mà thực hiện. Thực hiện theo “LỐI MÒN” là khi triển khai, tư vấn tiêu chuẩn HACCP là phải: Thiết lập GMP, SSOP, Kế hoạch HACCP, Nhưng GMP và SSOP là theo chuẩn mực nào thì bông qua là google,…

Nếu Quý học viên, Quý khách hàng đọc được những dòng chia sẽ trên, Hy vọng từ này, các Anh/Chị sẽ có cơ sở cho việc cải tiến, hoặc thu lượm tri thức khi thuê dịch vụ tư vấn tiêu chuẩn HACCP hoặc tham gia các lớp học HACCP một cách nghiêm túc và đem lại hiệu quả như đã định.

Nếu Quý khách hàng, Quý học viên có nhu cầu tư vấn tiêu chuẩn HACCP hoặc tham gia khóa học tiêu chẩn HACCP (Lưu ý: Chúng tôi vẫn dùng thuật ngữ “Tiêu chuẩn HACCP” là để SEO nhé) hãy liện hệ với chúng tôi, Cam kết giá cung cấp dịch vụ về tư vấn tiêu chuẩn HACCP khoảng 60% của thị trường, tùy thuộc vào quy mô, ngành nghề liên quan đến thực phẩm.

Với những thông tin nêu trên cũng đã cho chúng ta hiểu câu hỏi HACCP là gì?

Trả lời

error: Content is protected !!