Phải hiểu thuật ngữ này trước khi tìm hiểu rủi ro

Phải hiểu thuật ngữ này trước khi tìm hiểu rủi ro. Chúng tôi cho rằng, đây là các thuật ngữ “cốt lõi” khi mọi người bắt đầu tìm hiểu các quy tắc, phương pháp và đặc biệt là nhận diện rủi ro, phân tích, đánh giá và hành động cho các rủi ro được nhận diện.


Phải hiểu thuật ngữ này trước khi tìm hiểu rủi ro, đó là:

Sự kiện-Event: Là sự xuất hiện một sự việc, sự kiện nào đó/hoặc sự thay đổi của một tập hợp các tình huống cụ thể nào đó. Một sự kiện:

  • Đôi khi có thể được gọi là “sự cố” hay “tại nạn” tức là hổng có chủ đích cho sự kiện đó mà sự kiện đó lại có, lại xuất hiện. Thông thường tác động bởi khách quan, thiên tai,….
  • Mà không có hệ quả, tức là đầu ra của sự kiện tốt hoặc xấu hoặc là kết quả đúng với dự định thì cũng có thể được gọi là “thoát nạn” hay “thoát hiểm” hay “hên quá mèn ơi” hay “nhờ trời phù hộ”,…

Hệ quả-Consequence: Kết quả của một sự kiện ảnh hưởng đến mục tiêu.

  • Một sự kiện có thể dẫn đến hàng loạt hệ quả nhé (Banh thật rồi, toang rồi,..)
  • Một hệ quả có thể biết chắc chắn hoặc không chắc chắn (đã nói rồi mà hổng nghe, tôi đã nghi nghi mà,…)
  • Có thể là tiêu cực hoặc tích cực ( Cơ hội và thách thức, trên kỳ vọng, thất bại trầm trọng, …).
  • Hệ quả này có thể định lượng cụ thể hoặc định tính (Thiệt hại 1 đô na mỹ, Hình như cảm giác của nhân viên,…
  • Hệ quả có thể kéo theo từ hệ quả ban đầu đến cả chuổi trong block, như blockchain, hi hi (Từ thất bại A, giờ kéo theo thất bại B,…)

Khả năng xảy ra -Likelihood:  Khả năng có thể xảy ra (chance, bạn dịch là gì?) một điều gì đó. Khả năng xảy ra có thể được quyết định, xác định:

  • Một cách chủ quan
  • Một cách khách quan
  • Định lượng hay định tính

Chúng ta đã chia sẻ rõ các thuật ngữ trên rồi nhé. Đến đây chúng ta đã tự tin đưa thuật ngữ này, đó là:

Rủi ro-Risk: Ảnh hưởng của sự không chắc chắn đến mục tiêu. Mà ảnh hưởng là gì? xem mục “hệ quả” nêu trên kìa!

– Như vậy: Ai, ai sống trên đời này đều phải có mục tiêu, đều phải có mong muốn, vì đã là kiếp làm người là phải thế rồi, phải như thế, đúng không ạ!

– Thế thì: Muốn có được mục tiêu, muốn có mong muốn thì phải xuất hiện sự kiện này, sự kiện nọ, nhưng cũng không muốn có xuất hiện sự kiện kia. Mà mọi sự kiện xuất hiện thì phải có kết quả và kết quá đó phải như mục tiêu, như mong muốn, chứ không đạt mong muốn mà biết trước thì sao hỉ?

– Cuối cùng: Như phân tích trên thì bất kỳ sự kiện nào cũng có rủi ro, cứ có mục tiêu là có rủi ro,..Tới đây chúng ta khẳng định với nhau luôn:

Rủi ro = Kết quả (hệ quả) và khả năng xảy ra (kết quả, hệ quả đó) của một sự  kiện.

Ví dụ: Bạn mong muốn ngày mai họp với sếp, mọi trình bày, số liệu sẽ được Sếp happy. Vậy cuộc họp là sự kiện, hệ quả có thể sếp không hiểu, số liệu thiếu, số liệu không chính xác,…Khả năng có thể xảy ra việc đó ở mức nào,…Và ta phải xác định rủi ro nào cần hành động, rủi ro nào không cần hành động, tại sao, tại:

Vậy là còn sống là còn rủi ro hỉ! Chết quắt đi cho rồi thì là hết rủi ro! Phật thì bảo “Đời là bể khổ”, Chúa thi bảo “Hôm nay hãy lo hôm nay, ngày mai thì lo ngày mai”,….

RỦI RO NÀO CẦN CÓ HÀNH ĐỘNG-RỦI RO NÀO KHÔNG CẦN CÓ HÀNH ĐỘNG

Status này chỉ giới thiệu về thuật ngữ rủi ro thôi ạ. Status tới sẽ nói đến các thuật ngữ về hành động cho rủi ro đó. Chẳng hạn: Nhận diện, phân tích, đánh giá, quản lý,…..rủi ro khác nhau theo từng giai đoạn cũng như tại sao trong các tiêu chuẩn ISO thường dùng thuật ngữ khác.

Nếu có yêu cầu xem các video trên youtube, vui lòng xem tại đây, hoặc có câu hỏi với chúng tôi, hãy chọn tại đây!

adminiso

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!