Cấu trúc điều khoản ISO 14001 theo PDCA

Cấu trúc điều khoản ISO 14001 theo PDCA. Tiếp theo phần 01. Chúng tôi giới thiệu tiếp thông tin liên quan đến các điều khoản yêu cầu của ISO 14001:2015 theo cấu trúc của vòng tròn PDCA, Phần 02 và phần kết thúc với chủ đề này!


Cấu trúc điều khoản ISO 14001 theo PDCA:

Phần 01: Đã giới thiệu trong status trước, với cấu trúc từ điều khoản 4 đến điều khoản 7.

Nếu có yêu cầu vui lòng, xem lại tại đây!

Phần 02: Tiếp tục giới thiệu từ điều khoản 7 đến điều khoản 9 của tiêu chuẩn ISO 14001:2015.

Điều khoản 8/ISO 14001:2015 (D-Do trong vòng tròn PDCA)

  • 8.1 -Hoạch định và kiểm soát điều hành, tức tổ chức phải đưa ra các hoạch định kiểm soát trong quá trình thực hiện sản xuất, kinh doanh của mình dựa trên thông tin có được từ điều khoản 6 và điều khoản 7.
  • 8.2 Chuẩn bị sẳn sàng và ứng phó tình huống khẩn cấp, tức ngoài yêu cầu điều khoản 8.1 thì tổ chức phải thực hiện thêm các hành động cho sự sẳn sàng đối phó với các tình huống khẩn cấp được nhận diện tại điều khoản 6.1.1 (Rủi ro cũng được phải không ạ)

Như vậy, Sau khi đã có hành động cho P-thì điều khoản, 7 và 8 là D nhé!

Điều khoản 9/ISO 14001:2015 (C-Checko trong vòng tròn PDCA):

  • 9.1 theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá, bao gồm 9.1.1- khái quát và 9.1.2-đánh giá sự tuân thủ.
  • 9.2 Đánh giá nội bộ
  • 9.3 Xem xét của lãnh đạo về EMS

Như vậy điều khoản 9 được thực hiện được thì phải có số liệu từ điều khoản 8, không có thực hiện thì không thể có hành động đánh giá thực hiện được, tức “Check”.

Xem video diễn giải phần 02

Phần 03: Tiếp tục giới thiệu từ điều khoản 9 đến điều khoản 10 của tiêu chuẩn ISO 14001:2015.

Điều khoản 10 là chữ A-Act nằm trong vòng tròn PDCA, là chữ cuối cùng, bao gồm các điều khoản liên quan.

  • 10.1 Khái quát
  • 10.2 Sự không phù hợp và hành động khắc phục.
  • 10.3 Cải tiến liên tục.

Như vậy, muốn có Act thì phải có Check nhé, lưu ý là check ngay khi làm, hay check định kỳ, và quan trọng là PDCA cho cấp độ hệ thống, PDCA cho cấp độ quá trình, PDCA cho từng hoạt động cụ thể hoặc cho sản phẩm nhé.

Vấn đề đặt ra cuối cùng cho chủ đề này là:

Sau khi Act xong, tức thực hiện chữ A thì thực hiện chữ gì? Đơn giản đó là quay lại chữ P nhé, vì đã gọi là “VÒNG TRÒN” thì nó phải quay lại PDCA rồi lại PDCA thế thôi! Hãy nghiên cứu thêm ý nghĩa và cách vận dụng PDCA trong thực tế qua website này hoặc các nguồn khác liên quan.

Video diễn giải phần 03


Nếu Anh/Chị có yêu cầu theo dõi các Video liên quan đến chủ đề ISO vui lòng bấm theo dõi, hoặc ghé thăm tại đây, hoặc có yêu cầu đặt thêm câu hỏi vui lòng xem tại đây!

adminiso

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!