Hệ thống quản lý kinh doanh liên tục theo ISO

Hệ thống quản lý kinh doanh liên tục theo ISO 22301 là tiêu chuẩn nhằm hướng đến phát triển bền vững trong hoạt động sản xuất sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ với bất kỳ tổ chức nào! Trong khuôn khổ nội dung của status này, chúng tôi chỉ đề cập đến các thuật ngữ thường dùng, nhằm làm rõ ý nghĩa cho tiêu chuẩn này mà thôi.


Hệ thống quản lý kinh doanh liên tục theo IS!

Vậy:

Kinh doanh liên tục là gì?

Đó là khả năng trong việc duy trì cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ của tổ chức ở mức chấp nhận đã được “Xác Định” sau sự cố gián đoạn, có nghĩa là sự cố xảy ra nhưng hoạt động cung cấp sản phẩm vẫn nằm trong ngưỡng đã hoạch định trước. Chẳng hạn: Nếu 04 tháng nữa mà không có khách hàng thì sao? Nếu nguyên liệu từ nhà cung cấp tạm ngừng trong ba tháng thì sao?

Thế còn quản lý kinh doanh liên tục?

Đây là “Quá trình” quản lý toàn diện các mối đe dọa tiềm ẩn đối với Tổ chức (Ảnh hưởng đến kinh doanh) – Thiết lập khuôn khổ thích ứng với khả năng ứng phó hiệu lực nhằm bảo vệ lợi ích của các bên quan tâm chính, danh tiếng, thương hiệu và các hoạt động tạo dựng giá trị.

Lưu ý: Quá trình lớn thì có các quá trình nhỏ trong chuổi quá trình nhé.

Và cuối cùng là hệ thống quản lý kinh doanh liên tục?

À thì ra, nó chỉ là một phần trong hệ thống quản lý tổng thể được thiết lập, thực hiện, theo dõi, xem xét, duy trì và cải tiến. Như vậy trong một Tổ chức đều phải có quản lý để phát triển Tổ chức đó, việc quản lý này được gọi là hệ thống quản lý tổng thể, còn hệ thống quản lý kinh doanh liên tục chỉ một phần trong hệ thống tổ thể mà thôi. Ví dụ dễ hiễu nhé: Trong tổ chức bạn có quản lý về môi trường theo quy định pháp luật không, có quản lý bảo mật thông tin theo yêu cầu khách hàng không, có quản lý về tài chính không,….Còn hệ thống quản lý kinh doanh liên tục chỉ tập trung nhận diện các sự cố có thể xảy ra và có giải pháp với mục đích không làm gián đoạn hoạt động kinh doanh của tổ chức mình.


Vài dòng chia sẻ thông tin như trên với chủ đề “Hệ thống quản lý kinh doanh liên tục theo ISO”. Hy vọng giúp ít phần nào Anh/Chị có yêu cầu!

Nếu có yêu cầu vui lòng đặt câu hỏi tại đây, hoặc comment bên dưới bài viết này, nếu có yêu cầu xem các video vui lòng vào kênh youtube tại đây!

adminiso

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!