Tiêu chuẩn HACCP và HACCP codex

Tiêu chuẩn HACCP và HACCP codex giống và khác nhau như thế nào mà hiện nay còn một số Anh/Chị cần làm sáng tỏ, vậy chúng ta hãy cùng tham khảo các thông tin sau:


Sơ lược:————–
Như chúng ta cũng biết: HACCP là chữ viết tắt của phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn được phát triển bởi NASA vào những năm 1960-1973.

Vào năm 1969-Ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm codex quốc tế (CAC) thông qua, và đến năm 1997 chính thức ban hành rộng rãi trên toàn thế giới với ký hiệu (CAC/RCP 1-1969, Rev. 3 (1997)).

Phiên bản hiệu lực hiện nay có số hiệu CAC/RCP 1-1969, Rev.4-2003.
Tại Việt nam có TCVN 5603:2008 hoàn toàn tương thích với CAC/RCP 1-1969, Rev.4-2003.


Nhận định:——————
CAC/RCP-1-1969 -CODE OF PRACTICE GENERAL PRINCIPLES OF FOOD HYGIENE.
TCVN 5603:2008-QUY PHẠM THỰC HÀNH VỀ NHỮNG NGUYÊN TẮC CHUNG ĐỐI VỚI VỆ SINH THỰC PHẨM (Chuyển ngữ Vietnamese)
Trong tiêu chuẩn này gồm các yêu cầu “Chung” về điều kiện tuân thủ vệ sinh an toàn thực phẩm và hướng dẫn áp dụng hệ thống HACCP.
(Lưu ý trong tiêu chuẩn này không yêu cầu vòng vo tam quốc về GMP, SSOP, GHP mà nêu cụ thể cho từng yêu cầu).


Kết luận:————-
Vậy doanh nghiệp muốn chứng nhận HACCP có nghĩa là tổ chức phải tuân thủ tiêu chuẩn CAC/RCP-1-1969…2003 hoặc TCVN 5603:2008 chứ không phải tuân thủ GMP+GHP=HACCP nhé (Và đạt đúng như vậy gọi là HACCP codex).

Tiêu chuẩn ISO 22000 (Đặc biệt là ISO 22000:2018) cụ thể hóa (Chi tiết hơn, làm rõ hơn yêu cầu CAC/RCP-1-1969).

Chắc giờ này Anh/Chị phần nào cũng có cách nhìn nhận và hiểu được khi xuất hiện thông tin “Tiêu chuẩn HACCP và HACCP codex” rồi ạ!

Cuối cùng: Đã có giấy chứng nhận thì phải có tiêu chuẩn, chứng nhận HACCP thì phải có tiêu chuẩn HACCP chứ?

adminiso

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!