ĐÀO TẠO ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ ISO 9001

Lợi ích tham dự:

 • Hiểu được nội dung cốt lõi của tiêu chuẩn cho một hệ thống quản lý chất lượng.
 • Nắm vững các yêu cầu, lý giải được, và làm chủ được yêu cầu nội dung từng điều khoản tiêu chuẩn, đưa ra kết luận chính xác nhằm đáp ứng với các bên đánh giá cũng như cải tiến liên tục.
 • Nắm vững các lỹ thuật và trình tự cho một cuộc đánh giá nội bộ cũng như đánh giá bên ngoài.
 • Hiểu rõ trách nhiệm-quyền hạn của chuyên gia đánh giá cũng như bên được đánh giá đối với hệ thống quản lý chất lượng.

Đối tượng tham dự:

 • Giám đốc, Phó giám đốc, Cán bộ/Nhân viên quản lý chất lượng, QA, QC, KCS, Trưởng phó các phòng/Ban trong doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ, Khám điều trị Bệnh, Hành chánh công, Giáo dục mới tiếp cận tiêu chuẩn ISO 9001:2015.
 • Sinh viên năm 3, năm cuối, sinh viên đã tốt nghiệp các trường Đại học/Cao đẳng chuẩn bị cho việc hội nhập việc làm tại các doanh nghiệp.

Nội dung khóa học đào tạo đánh giá viên nội bộ ISO 9001:

Phần 01: Các yếu tố liên quan đến đánh giá nội bộ ISO 9001:2015

 • Thuật ngữ và định nghĩa liên quan đến đánh giá và chất lượng.
 • Tổng quan lại nhận thức các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2015.
 • Năng lực của đánh giá viên liên quan đến chất lượng

Phần 02: Các hoạt động của quá trình đánh giá.

 • Khuôn khổ quá trình đánh giá.
 • Chuẩn bị cho hoạt động đánh giá
 • Tiến hành hoạt động đánh giá
 • Kỹ thuật đánh giá
 • Các hoạt động sau đánh giá.

Tài liệu cung cấp học viên:

 • Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 (Nếu học viên mới).
 • Tài liệu Slide của Giảng viên
 • Bài tập đính kèm

CÁC CHỨNG CHỈ SAU KHÓA HỌC.

 • Nhận chứng chỉ “Đánh giá viên nội bộ ISO 9001:2015” sau 1 tuần nếu đạt điểm thi cuối khóa học đào tạo đánh giá viên nội bộ iso 9001”

Nếu quy học viên có yêu cầu vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chọn khóa học phù hợp.

Trả lời