KHÓA HỌC ĐÀO TẠO NHẬN THỨC ISO 9001:2015

Kế khóa học đào tạo nhận thức ISO 9001:2015 được thiết kế tương thích và phù hợp với mọi Học viên có nhu cầu tiềm kiếm tri thức để chuẩn bị hành trang tìm kiếm công việc hoặc thực hiện ngay việc thiết lập tiêu chuẩn ISO 9001:2015 ở mức căn bản.

Lợi ích khi tham dự:

 • Hiểu được tầm quan trọng và mục đích cốt lõi của tiêu chuẩn.

 • Hiểu được các nguyên tắc và thuật ngữ chung về chất lượng.

 • Biết được cấu trúc chính của một hệ thống quản lý chất lượng.

 • Hiểu được khái niệm, phương pháp tiếp cận, cách thức để hoạch định một hệ thống quản lý chất lượng trong doanh nghiệp.

Đối tượng tham dự:

 • Cán bộ/Nhân viên quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, QA, QC, KCS, Trưởng phó các phòng/Ban trong doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ, Khám điều trị Bệnh, Hành chánh công, Giáo dục mới tiếp cận tiêu chuẩn ISO 9001:2015

 • Sinh viên năm 3, năm cuối, sinh viên đã tốt nghiệp các trường Đại học/Cao đẳng chuẩn bị cho việc hội nhập việc làm tại các doanh nghiệp.

Nội dung khóa học đào tạo nhận thức ISO 9001:

Phần 01: Giới thiệu khái quát về ISO 9001 (0.5 ngày)

 • Tổ chức tiêu chuẩn hóa tiêu chuẩn quốc tế.

 • Lịch sử hình thành tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

 • Yêu cầu cốt lõi ISO 9001:2015.

 • Thuật ngữ và định nghĩa liên quan đến ISO 9001:2015.

Phần 02: Nhận thức các yêu cầu ISO 9001:2015 (1.5 ngày).

 • Bối cảnh tổ chức ( Liên quan đến phương pháp nhận diện các vấn đề và quyết định lựa chọn phạm vi áp dụng cho hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015)

 • Sự lãnh đạo (các yêu cầu liên quan đến Lãnh đạo cao nhất trong việc thiết lập, thực hiện, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015)

 • Hoạch định QMS ( Thiết lập các rủi ro liên quan đến quản lý, đặt ra các mục tiêu mong muốn và hoạch định quản lý thay đổi)

 • Triển khai kiểm soát quá trình sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ

 • Đánh giá kết quả hoạt động ( Theo dõi, đo lường, phân tích, đánh giá, đánh giá nội bộ, xem xét lãnh đạo về QMS)

 • Cải tiến QMS ( Khắc phục, hành động khắc phục, cải tiến và cải tiến liên tục QMS-quality management System)

Tài liệu cung cấp học viên:

 • Tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

 • Tài liệu Slide của Giảng viên.

CHỨNG CHỈ SAU KHÓA HỌC.

Nhận chứng nhận “Nhận thức tiêu chuẩn ISO 9001:2015” ngay sau khóa học đào tạo nhận thức ISO 9001.

Nếu quy học viên có nhu cầu tham gia khóa học đào tạo ISO 9001:2015 hãy vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trước khi đăng ký khóa học hoặc điều chỉnh chương trình khóa học nếu Quý học viên muốn tổ chức tại Donh nghiệp.

Trả lời