KHÓA HỌC ĐÀO TẠO ONLINE NHẬN THỨC ISO

Qua quá trình thực hiện hoạt động đào tạo và tư vấn thiết lập các tiêu chuẩn quản lý tại Doanh nghiệp, chúng tôi thiết lập chương trình khóa học đào tạo online nhận thức gồm các bước như sau:

PHẦN MỘT: TIẾP NHẬN TIÊU CHUẨN

Học viên tiếp nhận các  tài liệu theo yêu cầu tiêu chuẩn mà mình đăng ký học, đọc và nghiên cứu các yêu cầu trong tiêu chuẩn trong khoảng thời gian đả định, trao đổi với học viên về các yêu cầu khó hiều hoặc chưa nắm rõ các giải quyết yêu cầu đó.

PHẦN HAI: LÀM BÀI TẬP

Học viên sẽ nhận được các bài tập tương đương, cụ thể các loại bài tập sau:

  • Thuật ngữ và định nghĩa cốt lõi liên quan đến tiêu chuẩn mình đang nghiên cứu.
  • Câu hỏi đúng/sai về nhận thức chung của tiêu chuẩn quản lý đang nghiên cứu
  • Bài tập xác định đúng sai với câu phát biểu xoay quanh yêu cầu của tiêu chuẩn
  • Xác định điều khoản của tiêu chuẩn quản lý tương ứng với câu phát biểu.

Tất cả các bài tập được làm qua online và kết quả bài làm đều giải thích cụ thể cho câu trả lời đúng, câu trả lời sai.

Lưu ý: Đây là phần cốt lõi cho khóa học đào tạo online nhận thức iso, quá xác nhận giá trị thực tế, gần 90% học viên đều xác định việc làm bài tập đã đem lại việc tiếp thu tri thức tốt hơn 80% so với tham gia lớp học thực tế.

PHẦN BA: ÔN TẬP VÀ LÀM BÀI THI CUỐI KHÓA.

Phần này tập trung vào việc giải đáp một số thắc mắc mang tình nâng cao khi học viên đã nắm cơ bản các yêu cầu tiêu chuẩn, phần này cũng có thể học viên được cung cấp một số tài liệu mẫu nhất định đối với những điều khoản khó. Học viên nhân bài thi làm bài trong thời gian 24 giờ qua online, bài thi có thể là trắc nghiệm hoặc là làm bài tham luận.

Hiện nay các khóa đào tạo online nhận thức ISO được chúng tôi thiết kế và thực hiện, bao gồm: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 15378, ISO 22000, ISO 13485.

Nếu quý học viên có yêu cầu vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cung cấp thông tin đăng ký để được chúng tôi hỗ trợ giải đáp.

Trả lời