KHÓA HỌC ĐẶC BIỆT

Đây là các khóa học được chúng tôi tổ chức thường xuyên trong những năm qua

iso-9001

Đào tạo ISO 9001

ISO 9001: Hệ Thống quản lý chất lượng-Quality Management System (QMS). Tiêu chuẩn quản lý dành cho tất cả các tổ chức kinh doanh​

Đào tạo ISO 14001​

ISO 14001: Hệ thống quản lý môi trường -Environment management System (EMS). Tiêu chuẩn dành cho các tổ chức kinh doanh​

Đào tạo ISO 22000 và HACC

ISO 22000:Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm-Food Safety Management System (FSMS. Tiêu chuẩn dành cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm​

Đào tạo ISO 45001

ISO 45001:Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe và nghề nghiệp-Occupational Health and Safety management System(OH&SMS). Dành cho tất cả tổ chức

Kỹ thuật phân tích nguyên nhân và giải quyết vấn đề-RCA

Một sự không phù hợp đã xảy ra, một sự cố đã xảy ra, một dấu hiệu của một tình huống sắp xảy ra,..Giải pháp trong quản lý là cần tìm kiếm nguyên nhân gốc rễ của chúng để tránh tái diễn hoặc tránh xảy ra đòi hỏi phải có kỹ thuật.

Quản lý rủi ro theo tiêu chuẩn ISO 31000:2018

Quản lý rủi ro-Nguyên tắc và hướng dẫn-Risk Management-Guidelines. Hình thành hệ thống về quản lý rủi ro cho bất kỳ Tổ chức nào, như: Chất lượng, Môi trường, Tài chính, chiến lượng, nhân sự, an toàn lao động, an toàn thực phẩm..

Đào tạo GMP-Thực hành sản xuất tốt

chúng tôi tổ chức lớp học GMP theo thông tư 18/2019-HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH SẢN XUẤT TỐT (GMP) TRONG SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE

Khóa đào tạo tích hợp ISO

khóa học này được thiết kế tích hợp ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 và ISO 45001:2018-KHÓA HỌC ĐƯỢC PHÂN CHIA THEO CẤP ĐỘ-NHẬN THỨC VÀ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

Fanpage đang có vấn đề ngoài ý muốn ạ! Vui lòng vào!!!

Vào đây và bấm ký hiệu cái "gương" trên, bên phải ạ!
error: Content is protected !!