Đào tạo và tư vấn tiêu chuẩn quản lý theo phương pháp mới

Địa chỉ 69/2/6 Nguyễn Gia Trí, B.Thạnh, HCM
Điện thoại 02822531880
E-mail admin@iso.edu.vn

KHÓA HỌC THỰC HÀNH TIÊU CHUẨN

KHÓA HỌC THỰC HÀNH TIÊU CHUẨN

Khóa học này được thiết kế dựa trên yêu cầu thực tế mà chúng tôi tiếp nhận được qua quá trình tư vấn trên 25 năm qua, Thực tế học viên mới sau khi học nhận thức tiêu chuẩn thì khi về doanh nghiệp rất khó để thực hiện theo các yêu cầu tiêu chuẩn đã đề ra, ngay cả công việc mà học viên đang thực hiện, do đó, chúng tôi mạnh dạn thiết lập chương trình cho khóa học thực hành tiêu chuẩn này:

CÁC NỘI DUNG CHÍNH

Tùy thuộc vào cấu trúc của tiêu chuẩn học viên tham gia, chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết phải thiết lập các văn bản, biểu mẫu, quy trình cho từng điều khoản, học viên cùng giảng viên soạn thảo  tài liệu ở mức căn bản cho khóa học thực hành tiêu chuẩn.

Cung cấp các tài liệu mẫu để làm cơ sở cho việc thiết lập theo yêu cầu từng điều khoản hoặc tích hợp điều khoản.

ví dụ: Thiếp lập mẫu, form cho việc nhận biết bối cảnh tổ chức (4.1), các bên quan tâm (4.2), rồi xây phương pháp luận cho việc xác định rủi ro và cơ hội (6.1 hoặc 6.1.1,…),…

KẾT QUẢ SAU KHÓA HỌC

Học viên nắm bắt căn bản ” Cần câu” để thiết lập tại tổ chức của mình ở mức độ chấp nhận (Tức là đạt được sự phù hợp của bên thứ 3 ” Bên cấp giấy chứng nhận”).

Tư tin trong quá trình xây dựng thiết lập các bằng chứng để đáp ứng yêu cầu

Phát huy sáng kiến cải tiến trong quá trình thực hiện thiết lập tài liệu.

 

Cám ơn bạn đang có ý định góp ý!