Đào tạo và tư vấn tiêu chuẩn quản lý theo phương pháp mới

Địa chỉ 69/2/6 Nguyễn Gia Trí, B.Thạnh, HCM
Điện thoại 02822531880
E-mail admin@iso.edu.vn

KHÓA HỌC ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ

Khóa học đánh giá viên nội bộ là gì?. Đánh giá viên nội bộ là một quá trình được thực hiện chứng minh sự phù hợp của một hệ thống, một quá trình, một hoạt động theo các chuẩn mực đã cam kết tuân thủ, do đó, nghiệp vụ đánh giá viên phải thể hiện được tính độc lập để thu được kết quả khách quan.

Chúng tôi thiết kế chương trình “KHÓA HỌC ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ” phù hợp với từng yêu cầu của tiêu chuẩn, yêu cầu luật pháp cũng như yêu cầu học tập hiện tại và nâng cao của Quý học viên:

PHẦN MỘT:  NGHIỆP VỤ CỦA QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ.

 • Khái quát về thuật ngữ và định nghĩa liên quan đến quá trình đánh giá nội bộ.

 • Yêu cầu năng lực tối thiểu của một đánh giá viên và người lập chương trình đánh giá.

 • Chuẩn bị co một cuộc đánh giá ( Lập kế hoạch, phiếu đánh giá)

 • Tiến hành một cuộc đánh giá nội bộ (Họp khai mạc, thực hiện đánh giá, họp bế mạc)

 • Nghiệp vụ, kỹ thuật đánh giá (Nguồn thông tin, phòng vấn, ghi chép, lấy mẫu,….trong đánh giá nội bộ)

 • Lập báo cáo kết quả đánh giá nội bộ

 • Các hoạt động sau một cuộc đánh giá nội bộ;

PHẦN HAI: LÀM BÀI TẬP VÀ THẢO LUẬN.

 • Các bài tập liên quan đến thuật ngữ

 • Các bài tập nhận định đúng/sai, điều khoản tương ứng với câu phát biểu.

 • Bài tập xác định tình huống

 • Bài tập ghi nhận sự không phù hợp, ghi nhận góp ý/nhận xét

PHẦN BA: THI CUỐI KHÓA (Bài thi thời gian 60 phút, bao gồm đầy đủ các phần đã học)

Thời gian và chứng chỉ cho khóa học:

 • Lớp học publich: ba (03) ngày

 • Lớp học tại Doanh nghiệp: 2-4 ngày (Tùy thuộc vào mong muốn từ Quý khách hàng)

 • CHỨNG CHỈ CUỐI KHÓA: CHỨNG CHỈ ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ….

HIỆN NAY CHÚNG TÔI, ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN CÁC KHÓA HỌC SAU:

ĐÀO TẠO PUBLIC:

 • Đánh giá viên nội bộ theo ISO 9001:2015

 • Đánh giá viên nội bộ theo yêu cầu ISO 14001:2015

 • Đánh giá viên nội bộ theo yêu cầu ISO 45001:2018

 • Đánh giá viên nội bộ theo yêu cầu ISO 22000:2018

ĐÀO TẠO TẠI DOANH NGHIỆP (Ngoài các khóa học Public, còn)

 • Khóa học đánh giá viên nội bộ tích hợp ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015

 • Khóa học đánh giá viên nội bộ tích hợp ISO 9001:2015 và ISO 45001:2018

 • Khóa học đánh giá viên nội bộ tích hợp ISO 14001:2015 và ISO 45001:2018

 • Khóa học đánh giá viên nội bộ tích hợp ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 và ISO 45001:2018

Lưu ý: Nếu học viên đã tham gia các khóa học đánh giá viên nội bộ, cụ thể phần một (01) đã nắm vững, nếu có nhu cầu nâng cấp chứng nhận đánh giá viên nội bộ thì chỉ cần học online, nhằm giảm chi phí. Khóa học đánh giá viên nội bộ Online của chúng tôi được thiết kế dựa trên nội dung đào tạo của ” PHẦN HAI VÀ PHẦN BA” của khóa học đánh giá viên nội bộ này.

Cám ơn bạn đang có ý định góp ý!