Đào tạo và tư vấn tiêu chuẩn quản lý theo phương pháp mới

Địa chỉ 69/2/6 Nguyễn Gia Trí, B.Thạnh, HCM
Điện thoại 02822531880
E-mail admin@iso.edu.vn

KHÓA HỌC HỖ TRỢ TIÊU CHUẨN

KHÓA HỌC HỖ TRỢ TIÊU CHUẨN

Ngoài các khóa học về tiêu chuẩn quản lý, như khóa học nhân thức tiêu chuẩn, khóa học thực hành tiêu chuẩn, khóa học đánh giá viên nội bộ, qua kinh nghiệm tư vấn, chúng tôi thiết lập thêm các khóa học nhằm bổ trợ và nâng cao hoạt động quản lý theo yêu cầu tiêu chuẩn cho Quý khách hàng.

Trên thực tế, việc áp dụng một tiêu chuẩn về quản lý, thì thực tế đòi hỏi mỗi một thành viên trong tổ chức phải nắm được các tri thực liên quan đến từng yêu cầu đó, Ví dụ: điều khoản 4.2 Xác định yêu cầu và mong đợi của các bên quan tâm–> Như vậy để đáp ứng tốt yêu cầu này đỏi hỏi người thực hiện phải có kiến thức về Marketing, Sale, Kiến thức về xã hội học,…Hay điều khoản sự không phù hợp và hành động khắc phục–> đòi hỏi người thực hiện phải nắm được các tri thức liên quan đến five coretool, kỹ thuật thống kê, biểu đồ xương cá, biểu đồ X-R, Quy tắc 8D, xác định nguyên nhân gốc rễ vấn đề,….và các yêu cầu khác.

Ngoài ra, Các yêu cầu của tiêu chuẩn quản lý luôn đề cập đến yêu cầu phải đáp ứng yêu cầu luật định trong quá trình áp dụng, Chắc chắn là như vậy, áp dụng hệ thống quản lý là nhằm đáp ứng yêu cầu luật định nước sở tại và yêu cầu khách hàng, Ví dụ: Khi áp dụng hệ thống quản lý môi trường thì tổ chức phải đáp ứng các điều kiện môi trường của mình tuân thủ đúng pháp luật,…

Các khóa học hỗ trợ tiêu chuẩn được thiết kế trên yêu cầu thực tế và thời gian học (1-6 ngày).

Các khóa học hỗ trợ tiêu chuẩn:

RCA, kỹ năng thuyết trình, Rủi ro, nhận biết mối nguy, Nhận biết rác thải nguy hại, xử lý nước thải, An toàn lao động (nhóm 1-6), …

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu quy khách hàng có yêu cầu tham gia khóa học hỗ trợ tiêu chuẩn và pháp luật.

Cám ơn bạn đang có ý định góp ý!