Đào tạo và tư vấn tiêu chuẩn quản lý theo phương pháp mới

Địa chỉ 69/2/6 Nguyễn Gia Trí, B.Thạnh, HCM
Điện thoại 02822531880
E-mail admin@iso.edu.vn

KHÓA HỌC NHẬN THỨC TIÊU CHUẨN

Khóa học nhận thức tiêu chuẩn là nhằm giúp học viên nắm bắt cơ bản tổng thể cũng như các yêu cầu chi tiết từng điều khoản của tiêu chuẩn mà mình tham gia khóa học nhận thức tiêu chuẩn, ví dụ: Nhận thức tiêu chuẩn ISO 9001, Nhận thức tiêu chuẩn ISO 45001, Nhận thức tiêu chuẩn ISO 15378, Nhận thức tiêu chuẩn HACCP,…

Chúng tôi thiết kế chương trình khóa học nhận thức tiêu chuẩn phù hợp với yêu cầu của Quý học viên về thời gian, về tài liệu, về nội dung giảng dạy và các bài tập liên quan, với kết quả thu được sau khóa học là:

Học viên nắm rõ các yêu cầu mà tiêu chuẩn đã được học để có tư duy, phương pháp cho việc thiết lập các giải pháp, bằng chứng đáp ứng đúng với mục đích yêu cầu tiêu chuẩn đã đề ra.

CHƯƠNG TRÌNH KHÓA HỌC NHẬN THỨC TIÊU CHUẨN, BAO GỒM:

PHẦN MỘT: TỔNG QUAN VỀ TIÊU CHUẨN

  • Giới thiệu mục đích và lịch sử hình thành tiêu chuẩn quản lý
  • Giải thích rõ các thuật ngữ và định nghĩa liên quan đến yêu cầu trong tiêu chuẩn quản lý
  • mục đích cốt lõi khi áp dụng tiêu chuẩn quản lý

PHẦN HAI: GIẢI THÍCH CHI TIẾT TỪNG ĐIỀU KHOẢN CỦA TIÊU CHUẨN.

Giảng viên chia sẽ các yêu cầu của tiêu chuẩn theo slide được trình chiếu và cho ví dụ thực tiễn

Học viên đặt cầu hỏi nếu chưa rõ ràng

PHẦN BA: THI CUỐI KHÓA LỚP HỌC

Bài thi cuối khóa 45 đến 60 phút, gồm các phần đã học.

THỜI GIAN CHO KHÓA HỌC NHẬN THỨC:

Phụ thuộc vào tiêu chuẩn, vào đối sự hiểu biết của từng học viên, chúng tôi thiết kế thời gian phù hợp với mục đích thu được kết quả như mong muốn, làm cơ sở cho việc tiếp tục phát huy một cách sáng tạo các yêu cầu tiêu chuẩn, thời gian thông thường được trong khung:

  • Từ một ngày đến bốn ngày cho các khóa học nhận thức tiêu chuẩn Public và tại doanh nghiệp.
  • Từ hai tuần đến bốn tuần cho các khóa học nhận thức tiêu chuẩn online-trực tuyến (Khóa học online trực tuyến chúng tôi thiết kế riêng phù hợp với môi trường học, Quý học viên xem trên website).

Cám ơn bạn đang có ý định góp ý!