CHUYỂN ĐỔI ISO 9001:2008 LÊN ISO 9001:2015

Nâng cấp ISO 9001:2015: Phiên bản ISO 9001:2015 được ban hành vào tháng 09/2015 thay thế phiên bản ISO 9001:2008. Như vậy tính từ ngày phát hành, thì phiên bản ISO 9001:2008 còn hiệu lực cho đến tháng 9/2018 ( 3 năm). có nghĩa là sau ngày 15/09/2018 phiên bản ISO 9001:2008 không còn hiệu lực trong việc áp dung để được chứng nhận, công nhận.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn nâng cấp ISO 9001:2015, bao gồm:

  • 1- Rà soát các văn bản hiện tại theo phiên bản ISO 9001:2008 ( 1 ngày)
  • 2- Đào tạo nhận thức cập phiên bản mới ISO 9001:2015 ( 2 ngày)
  • 3- Hướng dẫn điều chỉnh, cải tiến tài liệu theo phiên bản mới ISO 9001:2015 ( Tổ chức có thể tự thực hiện hoặc chúng tôi hỗ trợ từ 2- đến 5 ngày)
  • 4- Đào tạo đánh giá viên nội bộ theo phiên bản mới nâng cấp ISO 9001:2015 (Thời gian 3 ngày).

Lưu ý: Chúng tôi kết hợp hỗ trợ online trong quá trình nâng cấp tiêu chuẩn ISO 9001:2015 hooàn tooàn miễn phí.

Dịch vụ nâng cấp ISO ISO 9001:2015 đem lại cho Quý khách hàng:

Nhận thức rõ yêu cầu cốt lõi của tiêu chuẩn mới

Thiết lập thông tin dạng văn bản phù hợp, tránh thiết lập hệ thống thông tin dạng văn bản phức tạp.

Áp dung các biện pháp phù hợp với yêu cầu thực tế đối với văn hóa, năng lực của tổ chức.

Đảm bảo việc áp dung các yêu cầu tiêu chuẩn hoàn toàn tương thích với mọi hoạt động hàng ngày của tổ chức.

Giảm hoàn toàn cảm giác áp lực từ phiên bản ISO 9001:2008 trước đó.

Nếu Quý khách quan tâm hay liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ trên website.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

 

 

Leave a Comment