ĐÀO TẠO ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ ISO 9001

Đánh giá nội bộ ISO 9001:2015

Giới thiệu khóa học:

Khóa học học đào tạo đánh giá viên nội bộ ISO 9001:2015 nhằm giúp Người học thực hiện được một cuộc đánh giá nội bộ trong doanh nghiệp.

Một số nghiệp vụ sau khóa học:

 • Lập chương trình đánh giá nội bộ ISO 9001
 • Thực hiện các kỹ thuật trong đánh giá nội bộ ISO 9001
 • Lập báo cáo kết quả đánh giá nội bộ ISO 9001
 • Thực hiện các hoạt động sau đánh giá nội bộ.

Chương trình khóa học:

 • Mục đích đánh giá nội bộ
 • Các thuật ngữ và yêu cầu từ các tiêu chuẩn quản lý liên quan đến đánh gia 1nội bộ
 • Kiểm tra và ôn tập các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2015
 • Các hình thức đánh giá trong doanh nghiệp
 • Lập chương trình/kế hoạch đánh giá nội bộ
 • Kỹ thuật trong đánh giá nội bộ.
 • Xác định sự phù hợp và không phù hợp
 • Lập báo cáo đánh giá
 • Kiểm chứng và đóng sự không phù hợp

Trong quá trình khóa học, Các học viên đều làm bài tập theo từng chủ đề chương trình và được giảng viên đưa ra đáp án cho từng phần liên quan đến đánh giá nội bộ theo iso 9001

Chứng nhận/Chứng chỉ:

Học viên tham gia đầy đủ thời gian học và làm bài kiểm tra cuối khóa:

 • Đạt: cấp chứng chỉ
 • Không đạt: Cấp chứng nhận đã tham gia

 

bấm vào đây để tìm kiếm các khóa đào tạo phù hợp hơn!

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.