KHÓA HỌC ĐÀO TẠO ISO 9001:2015-NHỮNG LƯU Ý

Đào tạo ISO 9001:2015 ở đâu hiệu quả! Hiện nay có rất nhiều Tổ chức và Giảng viên có năng lực và kinh nghiệm trong việc thực hiện dịch vụ đào tạo ISO 9001:2015.

Tuy nhiên, để tìm kiếm và chọn những tổ chức, Giảng viên phù hợp trong việc đào tạo ISO 9001:2015 với nhu cầu và mong đợi đối với học viên hoặc tổ chức thì chúng ta cần phải suy xét và tham khảo!

– Kinh nghiệm trong việc hoạt động đào tạo và tư vấn từ lúc ISO 9000:1994. Chúng tôi có thể chi sẽ các thông tin sau, nhằm làm cơ sở cho học viên hoặc tổ chức có cách nhìn để tự quyết định cho việc chọn khóa học đào tạo ISO 9001:2015.

KINH NGHIỆM CHO THẤY:

– Để hiệu quả trong việc đạt được kết quả sau khóa học phù hợp với nhu cầu và mong đợi của học viên hoặc Tổ chức, bắt buộc nội dung học phải nêu nhiều ví dụ mang tính thực tế, tạo cảm hứng trong nội dung khóa học. Nếu Giảng viên không nêu thì chính học viên phải khai thác và đặt câu hỏi mang tính thực tế. Đặc biệt các thuật ngữ dùng trong tiêu chuẩn phải được làm rõ trước khi tiếp cận các yêu cầu, Ví dụ: Cơ sở hạ tầng- Chúng ta cần làm rõ cơ dở hạ tầng, cơ sở vật chất rồi mới đi vào các yêu cầu của tiêu chuẩn bắt buộc chúng ta phải kiểm soát những hoạt động nào,….

– Kinh nghiệm cho thấy, 30%-50 học viên tham gia các khóa học đều có tình trạng Buồn ngủ hoặc ngủ thật trong lúc giảng viên trình bày các yêu cầu theo tiêu chuẩn, đặc Biệt Giảng viên áp dụng phương pháp đọc theo slide, và giọng của giảng viên không khác 7 nốt nhạc.

Kế đến Giảng viên chia sẽ không đúng với yêu cầu cốt lõi của Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 hoặc mang tính cá nhân áp đặt đó là yêu cầu tiêu chuẩn thì điều đó là tại hại nhất cho những ai mới tiếp cận tiêu chuẩn.

TAI HẠI KHI BÀN THẢO VỀ ISO 9001:2015

Hiện nay những Anh/Chị phụ trách Chất lượng tại các doanh nghiệp hoặc lãnh đạo các tổ chức đã có thâm niên trong việc triển khai chất lượng hầu hết họ có cảm nhận ISO 9001 không đem lại hiệu quả mà chỉ mang tính hình thức.

Tôi ví dụ:

  • Thiết lập Chính sách chất lượng ( copy là chính).

  • Mục tiêu chất lượng hầu hết chỉ tập trung mục tiêu truyền thống.

  • ….

  • Ngay cả việc xác định: khi nào thì viết quy trình, khi nào thì viết quy định, khi nào thì viết hướng dẫn, khi nào thì viết thủ tục thì hầu hết mọi người trong hệ thống vẫn chưa có chuẩn mực riêng cho mình, Tài liệu là những loại nào, Hồ sơ là những loại nào? Hay Bảng mô tả công việc hay Trách nhiệm quyền hạn,….

I-NÊN CHỌN KHÓA ĐÀO TẠO ISO 9001:2015:

1- Chương trình đào tạo ISO 9001:2015: 

  • Đối với học viên mới, lần đầu tiếp cận và chưa đi làm: Nên chọn nội dung chương trình học là nhận thức về tiêu chuẩn, sau đó tự nghiên cứu và tiếp tục học tiếp chương trình đánh giá nội bộ.
  • Đối với những học viên đã từng tham gia các phiên bản trước hoặc đang đi làm:  Có thể chọn ngay lớp học kết hợp giữa nhận thức và đánh giá nội bộ

2- Giảng viên: Khóa học đào tạo ISO 9001:2015:

Học viên nên chọn các tổ chức, doanh nghiệp có các Giảng viên có kinh nghiệm từ 10-15 năm đã và đang hoạt động trong lĩnh vực đào tạo ISO 9001:2015. Các giảng viên này họ sẽ có phương pháp truyền tải và có các ví dụ thực tế nhằm đảm bảo học viên nắm bắt một cách cốt lõi cho từng tiêu chuẩn.

II-NÊN TRÁNH KHI THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO ISO 9001:2015:

Nên trách việc đầu tư chi phí, Đầu tư thời gian cho lớp học nhưng không đạt được kết quả. hoặc hiểu sai các yêu cầu cốt lõi của tiêu chuẩn.

” KIỂM SOÁT ĐƯỢC YÊU CẦU TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 CHẮC CHẮN ANH CHỊ SẼ LÀM CHO CÔNG VIỆC CỦA MỌI PHÒNG BAN TRONG TỔ CHỨC ĐỀU ĐEM LẠI HIỆU QUẢ”

CHƯƠNG TRÌNH KHÓA ĐÀO TẠO ISO 9001:2015-THAM KHẢO!

CT Nhận thức và đánh giá nội bộ       CT Nhận thức     CT Đánh giá nội bộ

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.