Đào tạo và tư vấn tiêu chuẩn quản lý theo phương pháp mới

Địa chỉ 69/2/6 Nguyễn Gia Trí, B.Thạnh, HCM
Điện thoại 0909672325/02822531880
E-mail admin@iso.edu.vn
  • Home
  • /
  • Archive by category:
  • QUY TRÌNH ISO

Quy trình thông tin dạng văn bản-M01

QUY TRÌNH THÔNG TIN DẠNG VĂN BẢN-M01 Quy trình thông tin dạng văn bản mẫu làm cơ sở cho việc thiết lập chuẩn mực về kiểm soát thông tin dạng văn bản, lưu ý, Thông tin dạng văn bản có thể bao gồm Video, Audio, bảng phim, điện tử,… có thể làm bằng chứng cho […]

Quy trình sự không phù hợp và hành động khắc phục-M01

QUY TRÌNH SỰ KHÔNG PHÙ HỢP VÀ HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC. Quy trình sự không phù hợp và hành động khắc phục chỉ làm cơ sở để điều chỉnh, bổ sung nhằm phù hợp với yêu cầu áp dụng thực tế tại donh nghiệp.