Đào tạo và tư vấn tiêu chuẩn quản lý theo phương pháp mới

Địa chỉ 69/2/6 Nguyễn Gia Trí, B.Thạnh, HCM
Điện thoại 0909672325/02822531880
E-mail admin@iso.edu.vn
  • Home
  • /
  • Quy trình hành động khắc phục: Giới thiệu

Quy trình hành động khắc phục: Giới thiệu

Quy trình hành động khắc phục phù hợp với yêu cầu của điều khoản 10.2/ISO…(10.2 Sự không phù hợp và hành động khắc phục).

Nội dung điều khoản yêu cầu: 

10.2.1 Khi một sự không phù hợp xảy ra, bao gồm cả các sự không phù hợp phát sinh từ các khiếu nại, tổ chức phải:

a) phản ứng với sự không phù hợp, có thể áp dụng.

  • 1) thực hiện các hành động để kiểm soát và khắc phục nó;
  • 2) giải quyết các hậu quả;

b) đánh giá sự cần thiết thực hiện các hành động để loại bỏ (các) nguyên nhân của sự không phù hợp, để sự không xảy ra hoặc không tái diễn, bằng cách:

  • 1) xem xét sự không phù hợp; 
  • 2) xác định các nguyên nhân của sự không phù hợp;
  • 3) xác định xem có sự không phù hợp tương tự hay không, hoặc có khả năng xảy ra không;

e) Cập nhật rủi ro và cơ hội được xác định trong quá trình thực hiện ( nếu cần thiết)

…..

10.2.2 Lưu giữ thông tin dạng văn bản làm bằng chứng về:

….

Tóm lại: Chúng ta cần dựa vào yêu cầu tiêu chuẩn để thiết lập quy trình hành động khắc phục và lưu ý rằng SỰ KHẮC PHỤC và HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC hoàn toàn khác nhau. Sự khắc phục là hiển nhiên khi phát hiện sự không phù hợp, trong khi hành động khắc phục là ” tránh tái diễn”.

 

QUY TRÌNH HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC MẪU

Cám ơn bạn đang có ý định góp ý!