Tư vấn tiêu chuẩn iso 14001

TƯ VẤN TIÊU CHUẨN ISO 14001:2015 Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 được ban hành nâng cấp phiên bản cùng với tiêu chuẩn ISO 9001:2015, trong năm 2015, đánh dấu sự cải tiến về cấu trúc của tiêu chuẩn quản lý trong tương lai, hướng đến hoạt động tích hợp tiêu chuẩn quản lý đối với các…

Continue Reading