Đào tạo và tư vấn tiêu chuẩn quản lý theo phương pháp mới

Địa chỉ 69/2/6 Nguyễn Gia Trí, B.Thạnh, HCM
Điện thoại 0909672325/02822531880
E-mail admin@iso.edu.vn
  • Home
  • /
  • Tag:
  • tư vấn tiêu chuẩn

Tư vấn tiêu chuẩn iso 14001

TƯ VẤN TIÊU CHUẨN ISO 14001:2015 Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 được ban hành nâng cấp phiên bản cùng với tiêu chuẩn ISO 9001:2015, trong năm 2015, đánh dấu sự cải tiến về cấu trúc của tiêu chuẩn quản lý trong tương lai, hướng đến hoạt động tích hợp tiêu chuẩn quản lý đối với các […]