Đào tạo và tư vấn tiêu chuẩn quản lý theo phương pháp mới

Địa chỉ 69/2/6 Nguyễn Gia Trí, B.Thạnh, HCM
Điện thoại 02822531880
E-mail admin@iso.edu.vn
  • Home
  • /
  • TÀI LIỆU MẪU ISO

TÀI LIỆU MẪU ISO

TÀI LIỆU MẪU ISO

Chúng tôi thiết kế mục này nhằm hỗ trợ quy học viên và khách hàng tìm kiếm các tài liệu mẫu, quy trình, chính sách, mục tiêu, các biểu mẫu và hướng dẫn công việc nhằm mục đích hỗ trợ quá trình học tập và hỗ trợ dịch vụ tư vấn tại doanh nghiệp.

Các tài liệu, thông tin dạng văn bản được đề cập ở đây chỉ mang tính tham khảo để định hướng, chắc chắn phải điều chỉnh, sửa đổi hoặc bổ sung thực tế.

Các tài liệu mẫu, thông tin dạng văn bản mẫu được chia thành hai loại:

Lưu ý: Đối với kiểm soát hệ thống thì chúng tôi mới phân chia như trên, nhưng đối với hoạt động kiểm soát, sản xuất, kiểm soát dịch vụ thì các tài liệu mẫu, thông tin dạng văn bản mẫu không ảnh hưởng đến các tiêu chuẩn quản lý.