Tài liệu quản lý chất lượng mẫu-Đây là tài liệu liên quan đến các hoạt động chat lượng như: tài lieu liên quan đến QP ( Quality plan), QA ( quality assurance), QC ( quality control), QI ( quality Inprovement)=QM ( quality management). vui long tham khảo!.

Nhằm giúp các Anh/Chị có nơi để tìm và tham khảo các tài liệu quản lý chất lượng mẫu, chúng tôi chia sẽ một phần các tài liệu mẫu sau theo danh sách đính kèm.

SttTên tài liệuLĩnh vựcThành viênKhách
1Hoạch định/kế hoạch kiểm soát chất lượngSản phẩm sơn, Sản phẩm nhựa thực phẩm (bình, hộp, chai,...)XemNo

 

 

 

 

Leave a Comment